הרב שאול וידר

מה מגניב בגנבה?

הרב שאול וידר

בפרשה הקודמת שמענו את זעקת עשו כנגד יעקב אחיו על שלקח את ברכתו ובכורתו. הנה בפרשתנו אנו למדים כי הגניבה היא מנת חלקה של רחל אמנו, כאשר אביה הולך לגזז את צאנו והיא גונבת את התרפים השייכים לאביה. רחל עושה זאת תוך ידיעה כי אביה מקפיד על רכושו, בהכירה את המאמץ העילאי שיעקב עשה להוכיח שהצאן שברשותו אינו גנוב מלבן וכמובן שצריך לעבוד קשה ביותר כדי לזכות בשכר. מה ענין הגנבה אצל רחל אמנו? ניתן לענות בפשטות כי יש בכך ביטוי למלחמה כנגד עבודה זרה או אולי סוג של נקמה באביה – "הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו".

בעל קדושת לוי [רבי לוי יצחק מברדיצ'ב – סוף המאה ה18 וראשית המאה ה19] מציע זוית אחרת. כדרך הלימוד החסידי אין הוא בוחן את הסיפור בפן הפיסי אלא בפן הרוחני. "וידוע שרחל נקראת שכינה, וזאת התפילה היא תמיד בפיה לפניו יתברך, שיגרום הסתרת אורותיו יתברך מן האדם לפי רגע כדי להטיב עם בניה –ישראל. וזה נקרא גנבה כביכול ותרפים הוא מלשון מגולה".

אין מדובר כאן בגנבת תרפים ממש, ולא מאבק עם עבודה זרה, אלא התמודדות עם ההתגלות הגלויה של הקב"ה. כל אדם שואף לחוות כמה שיותר את הקרבה לקב"ה, לחוש התרגשות מהאור הרוחני שעובר בתוכו ולהכיר בעוצמת גדולתו של הקב"ה בורא עולם. להרגשה הזו קורא ה"קדושת לוי" "תענוג גדול". כלפי תענוג זה מכוון עצמו עובד ה' וברגע שהוא מרגיש זאת הוא שואף כי תחושה זו לא תרפה ממנו לנצח ותלווה אותו תמיד. אך האם באמת האדם יכול להתמיד בהרגשה זו ללא הפסקה?

באה רחל וכעין רוח עליונה טורפת את הקלפים ומגלה במציאות החיים את הקושי, את הסיבוך, את התסכול, את המבוכה ואת כל מה שמתפרש כהסתרת האור האלוקי.

"היא גרמה גנבת אורותיו, כביכול, מן האדם, שלא יהיה תמיד מגולה רק לפעמים יהיה בהסתרה" רחל גנבה את ההתגלות האלוקית והשאירה עבורנו את ההסתתרות. את הסיבה לכך מבאר ה"קדושת לוי" בראשית דבריו. כאשר נופל האדם ממדרגתו הרוחנית והרגשתו הטובה, במצב כזה הוא מוזמן לחזק את עצמו לעבודת השם ו"אז יבוא אל מדרגה גדולה האמיתיות".

רחל רצתה להוביל אותנו אל האמת. אל האמת מגיעים דרך התמודדות עם ההסתתרות האלוקית ולא רק מתוך חווית התענוג הגדול. בעת ההסתר יכול האדם לבקש את אלוקיו ביתר אמת. כאמא טובה רחל מגוננת על בניה - עלינו לאורך זמן. היא פועלת לא רק להנאת הרגע והסיפוק המיידי אלא מאפשרת לנו להתחזק ולמצוא בעצמנו את הכוחות האמתיים שבנו גם בעת הסתר פנים.