הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק א פרק נ

הרב שלמה וילק

הידע אינו מה שנאמר אלא מה שנקלט ע"י הלומד. מחלוקת המתרגמים האם מדובר באמונה או בידיעה. שלשה שלבים בידיעה – ההצדקה של כל דבר הנלמד, הקליטה בנפש וחשיבות מתן המילים המדויקות לרעיונות, הידיעה שמעבר היא העניין המצטייר בנפש. התהליך חשוב כדי לאמת את האמונה או הידיעה. יש המסתפקים בידיעה ויש בקליטה בנפש. שניהם שוגים. מה משמעות האמונה ומה משמעות הידיעה.

להורדה ישירה של הקובץ