הרב שאול וידר

איך בונים בית?

הרב שאול וידר

לאחר הזמנת העם לתרום תרומה לצורך בנית המשכן, בראשית פרשת תרומה, מצווים בני ישראל לעשות מקדש כדי שהקב"ה ישכון בתוכם: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בהמשך ניתנת למשה ההוראה: "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו". רש"י מפרש את המילים "וכן תעשו" – "לדורות... כשתעשו לי כלי בית עולמים... כתבנית אלו תעשו אותם". כלומר, כדרך שמשה יבנה את המשכן בעזרת בני ישראל, כך יבנו את המקדש בדורות מאוחרים.

על דברי רש"י אלו שאלו בעלי התוס' כיצד רש"י מפרש שהמילים "וכן תעשו" מכוונים לדורות, והרי בנין שלמה שונה לחלוטין מהמשכן אותו הקים משה?

בעל "תפארת שלמה" [רבי שלמה רבינוביץ הכהן מראדמוסק, אמצע המאה ה19, פולין] עונה על שאלה זו באופן הבא: עשייה נתפסת ומובנת לבני אדם באופן מוחשי: שולחן נבנה ע"י הנגר בידיו. הכד מקבל את צורתו בידיו של הכדר, וכך כל מלאכה הנעשית בידיים. לרובן של המלאכות יש שלב מקדים של תכנון, שלב של רישום ושרטוט ראשוני במוחו של מתכנן היצירה. כיום אפשר להמחיש זאת תוך התבוננות בתכנות במחשב, אך כך היה במשך אלפי שנים ביחס לבניית בית.

 

בחסידות מדברים על משולש של מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה בה האדם חושב, מדמיין ומתכנן כיצד לעשות את הדבר שאותו הוא רוצה לעשות. השלב השני הוא בירור התוכנית, בדיקתה האם היא אכן מעשית – זהו הדיבור שבעקבות המחשבה. והשלב השלישי הוא עשיית הדבר בפועל – המעשה.

מסביר התפארת שלמה שלמחשבה יש כוח מקביל למעשה כי בלעדיו למעשה לא היתה שום משמעות. "ומחשבתו שלו היה חשוב כמו מעשה זולתו", לכן אצל משה רבינו ובצלאל בן אורי בוני המשכן העשייה מתבטאת בעיקר במחשבה, כפי שנאמר: "וימלא אותו רוח אלוקים... לחשוב מחשבות לעשות". עשייתם מכוונת למחשבה בה הם ראו בעיני רוחם את המשכן ובעקבות זאת פעלו להקמתו בפועל. בזמן שלמה מחשבתו היתה שונה ואחרת וממילא עשייתו היתה שונה.

הציוווי "וכן תעשו"מכוון לכל דור במובן של – וכן תחשבו! תעסקו במחשבה שמשמעותה בניית מקום לקב"ה. בכל הדורות יש ציווי לחשוב כיצד לעשות משכן לה'. הרבי מראדומסק קורא לעובד ה' להתבונן ולבחון במחשבתו כיצד אלוקים נמצא בביתי? האם בניתי לו בית בראשי? האם במחשבותיי אני מתעניין בו. פינת מחשבות אישית ערכית ומשמעותית לא פחות ממעשה מצוות באופן שגרתי ונטול כוונה.

 

בימים אלו עסוקה התקשורת, מערכת המשפט והממשלה במועמד לרמטכ"ל מדינת ישראל כאשר מידת אמינותו ביחס לבניית ביתו וגנו עומדת למבחן. כולנו מכירים את מבנה הבית המדובר, וברור שהושקעה בו מחשבה רבה. אך כנראה לא על הכל חשבו או ששלבו במחשבתם מחשבה פסולה. עלינו לשוב ולהתבונן במשפט אותו אנו שרים בקבלת שבת "סוף מעשה במחשבה תחילה".