shministim_subcat - item.php
img

cat = 5

parent = 32

טיולים

משכנות שאננים

יהושע שטריק

 

"והוא עלה למרכבה
ודיו לסוסים אמר
ופה מתן בסתר ושמה נדבה
ופה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה
ולכל היהודים שמחה וגאווה
וכל הכבוד לשר"

 

 

משה מונטיפיורי כידוע תרם רבות לישוב היהודי בארץ ישראל,

וכאות הוקרה לכך זכה להיות מונצח בכמה דרכים:

לדוגמא:

 

על שטר של שקל אחד.

  Mishkenot01

 

וכן יש בירושלים 5 שכונות שקרויות על שמו.

· מזכרת משה

· ימין משה

· אוהל משה

· קרית משה

· ימין משה

 

אין ספק שלמשה מוטיפיורי היו הרבה פעילויות חשובות למען עם ישראל מביטול עלילת דמשק ועד שיפוץ קבר רחל והעברת כספים לצורך רפואה ובתי מלאכה וכו'...

נציין הפעם פעילות אחת שלדעתי היא בבחינת " ואת עלית על כולנה"...

 

הקמת משכנות שאננים.

 

Mishkenot02

 

 

לאור הצפיפות הגדולה והמחלות הרבות בתוך חומות ירושלים, בונה משה מונטיפיורי שכונה מחוץ לחומות. השכונה קרויה 'משכנות שאננים' נבנתה מכספי ירושה שקיבל מיהודה טורא.

בניית השכונה הסתיימה ב1860.

השכונה נועדה לתלמידי חכמים , עניים מחציתם אשכנזים ומחציתם ספרדים. השכרת הדירות בשכונה הייתה לתקופה של שלוש שנים בלבד ולאחר שלוש שנים תושבים חדשים היו אמורים להיכנס.

בקצה העליון של השכונה נבנתה טחנת קמח משוכללת ע"מ שתהיה תעסוקה לתושבי השכונה, אולם היהודים חששו לצאת מן החומות, וגם כאשר הציע מונטיפיורי את הבתים בחינם, לא הגיעו דיירים.

מונטיפיורי הציע משכורת לדיירים במשכנות שאננים, ומעטים היו מוכנים לשים נפשם בכפם ולצאת מחומות העיר העתיקה. האמיצים האלו כונו "פורצי החומות".

בתחילה היו מעבירים שם היהודים את יומם, ועם ערב, לפני שקיעת החמה, חזרו לעיר העתיקה לפני שנסגרו החומות. רק לאחר מגפת הכולירה הנוראה הבינו שלאוויר מחוץ לחומות יש יתרון משמעותי והחלו לגור בשכונה בקביעות ביום ובלילה.

 

מהי חשיבות השכונה?

שכונה זו היתה השכונה הראשונה שיצאה מן החומות.

ולא רק זה שהיתה ראשונה אלא היא שברה את ההנחה שהייתה מקובלת שאסור ומסוכן לצאת מן החומות. כלם הבינו שהיציאה מן החומות היא הכרחית אך אף אחד לא העז לצאת מן החומות המוגנות.

משכנות שאנים מסמלת את האומץ לפרוץ דרך חדשה במחשבה ובמעשה.

 

לאחר בניית משכנות שאננים הדרך כבר נפרצה וניתן למצוא שכונות רבות מחוץ לחומות עד כדי כך שהעיר העתיקה הפכה להיות שכונה מתוך שכונות ירושלים.

 

 

ייסוד שכונות יהודיות מחוץ לחומות ירושלים העתיקה

 

Mishkenot03

 

 

המטייל בשכונות הפסטורליות של משכנות שאננים וימין משה הסמוכה,

יעיף מבט אל החומות ומבט נוסף לעבר השכונות וישאל את עצמו בכנות:

· כמה אתה חי בתוך חומות שאחרים בנו לך ?

· עד כמה חייך מתנהלים מתוך חשיבה מקורית ויצירתית או ע"פ מה שקןדמיך הכתיבו לך?

· האם לעיתים גם אתה יודע לצאת מהחומות?

 

נקודה למחשבה.

בהצלחה.

תגובות גולשים

(*)שדות חובה