הרב שלמה וילק

הרב אריה לוין

הרב שלמה וילק

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק פרשת מצורע, התשע"א

 

המציאות כשלעצמה אינה נתפסת בעיני בשר ודם, אלא דרך העיניים והלב, תמיד באופן סובייקטיבי. אחת דיבר אלקים, אולם אנו תמיד שומעים שתיים. השבת קראנו על המצורע, זה הרואה את המציאות בעין רעה, ואז לפתע מתגלה בו הצרעת, שהיא לא רק התוצאה של העין הרעה, אלא הסיבה הפנימית לעין הרעה וללשון הרע. מי שרואה רק רוע ופריצות ופשע וחטא מסביבו, הדבר מעיד על מה שמתחולל בנפשו. אם תראה קנאי גדול, הרואה מסביבו רק רע ומשתמש בשם התורה והקב"ה כדי למחות על הרוע הזה, דע כי הצרעת מצויה בתוכו, והוא רואה רק רע בגוף, בבגד ובבית, והרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. ואלו מסתובבים וקוראים לכל עבר טמא טמא, ואנו מצווים להרחיקם מן המחנה, לבל יחללו אותו וידביקו את השאר בשנאה ובפחד שהם משדרים.

 

מול אלו עומדים אותם צדיקים עליונים, הרואים מסביבם רק טוב, אינם קובלים על רשעה או על בערות, אלא מוסיפים צדק וחכמה. אותם אלו שהם ישרים בליבותם, ורואים מסביבם רק את מה שמשתקף מתוכם. גם הם קנאים לגילוי השם בעולם, אולם עצם מבטם הוא גילוי שם השם, בעוד הראשונים רק גורמים לחילול השם בקנאותם.

היום או עוסקים באחד הקנאים הגדולים שקמו לעם היהודי, קנאי לגילוי שכינה ולאהבת ישראל, קנאי לשמירת מצוות ולקידוש השם. קנאי שאותם הקנאים המצורעים דיברו בגנותו וראו גם בו ח"ו רוע. רב אריה לוין, מגדול צדיקיה של ירושלים, שכל כולו היה מסירות לעם ישראל, שאפילו בבית החולים למצורעים ביקר בקביעות, רב האסירים ומופת לכלל ישראל.

 

המושג "עין יפה" מקבל כמה ביטויים נפלאים בחז"ל. בתרומה חכמים קצבו את תרומתו של בעל עין יפה, באחד מארבעים, וארבעים הוא מספר הגאולה וההתחדשות, גם המוכר בעין יפה הוא מוכר ולכן אם מכר בור, מכר גם את הדרך אליו, כיוון שחזקה שליהודי יש עין טובה, וזו גם המידה הראשונה שידבק בה האדם.

 

וודאי יהיו מי שיראו בדברים הללו נאיביות. הרי לא הכל טוב ולא הכל טהור, ויש טומאה ורשע לבער מן העולם. אכן, יש רשע וטומאה בעולם, אך רק בלעם שתום העין מביט על המציאות בעין אחת רעה. בשתי עיניים מביטים על המציאות הצדיקים בישראל, שאינם מתעלמים מן המציאות אך יודעים להמתיק אותה ולקרבה לשורשה בקדושה. רב אריה לוין היה איש תם, אך ידע כי למרות שאסיר זקוק לאהבה ולתמיכה, הוא עדיין אסיר הראוי לעונש. אין מדובר על אהבת הרוע, אלא אהבת הצדק והאמונה בתיקון. זו הרי מדרגתו של רבי עקיבא, הרואה שועל בבית קודשי הקודשים ויודע לנחם ולומר כי התיקון יבוא, אם נפעל למענו.

 

כך כותב הרי הרבי מקוצק על המרגלים. משה ביקש שגם אם רעה הארץ, יראו שהיא טובה – "הטובה היא אם רעה", אולם הם יכולים היו רק להוציא דיבת הארץ ולראות בארץ הטובה רק רע.

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, שרק מבטם הטוב מיטיב את המציאות כולה? וודאי קיימים הם, שהרי בלעדיהם לא היה העולם מתקיים ולו לרגע.