הרב שלמה וילק

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב שלמה וילק

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק פרשת קרח, התשע"א.

 

סיפרתי כבר בשנה שעברה כי לפני ח"י שנים סיימתי את הלימודים והבחינות לקראת ההסמכה לרבנות. היו אלה הימים האחרונים של הרב אליהו בלשכתו בבנין היכל שלמה, שם שכנה הרבנות הראשית לישראל. מיהרתי אל הלשכה כדי לזכות בחתימתו של הרב על כושר הרבנות שקיבלתי, אולם מתברר כי לא הייתי היחיד שרצה דווקא את חתימתם של הרב שפירא והרב אליהו. במשך השעות שעמדנו בתור, כי הרי הרב לא יסתפק בחתימה פשוטה, אלא ישאל ויברר ויברך כל אחד, כולנו התרגשנו וחששנו מן השאלה שישאל הרב וכיצד נענה אנו הצעירים. דומני כי בשעות ההן עברנו על כל הסימנים אותם למדנו בשנים הקודמות, מקווים שנהיה ראויים לכושר שנקבל, ולחתימתו של הרב. לצערי איני זוכר את השאלה שנשאלתי ולא את התשובה שנתתי, לא משום שעבר זמן, הרי כבר בצאתי מן החדר לא יכול הייתי לזכור, אלא פשוט מפני ההתרגשות מן המעמד ההוא.

 

הרבה ניסים ונפלאות נאמרו על הרב, ובחיפוש שעשיתי לקראת השיחה הלילה באינטרנט, מצאתי אלפי אתרים ותגובות גולשים, רובם עסוקים בניסים ובנפלאות. לאורך השנים, כשנועצתי ברב דרך הקרובים אליו, מעולם לא גיליתי נפלאות, דווקא שום שכל ודעת אלקים ורגישות והקשה לשאלה ובעיקר לשואל. דומני כי מכל הנפלאות שעשה משה רבנו, תוארו החשוב ביותר הוא פשוט 'איש', כך גם הרב אליהו. מי ששומע את אלפי השיעורים, קורא את פסקי ההלכה הקצרים והארוכים, שם מתגלה האיש, ודומני כי אותו צריך לזכור. בימים בהם מאור פנים ואהבת אדם אינם כה ברורים אצל רבים ממנהיגי העדה, זיו פניו של הרב ואהבתו את ישראל הם המכתירים אותו כאביהן של ישראל.

 

אצטט תורה אחת של הרב על פרשת קרח, המלמדת אולי יותר מכל על אהבת ישראל שבו. הרב תמה על בקשתו של משה כי יברא ה' בריאה ופצתה האדמה את פיה ובלעה את קרח. וכי חשוב כיצד ימות קורח? וכי הקב"ה צריך למשה להדריכו חס וחללה כיצד לסיים את הדרמה הזו? הרב הסביר כי מן השמים החליטו למנוע מקורח את התשובה. הרי כל עונשים שבתורה אינם מבוצעים בו ברגע כדי שאדם יוכל להרהר תשובה, ואילו כאן המחלוקת שיצר קורח הייתה נוראית כל כך, עד כדי כך שלא היה ראוי אף להרהור תשובה, לכן נברא פי הארץ כבר בבריאת העולם. אלא שמשה מנסה לעכב זאת, כך מסביר הרב, ומבקש בריאה חדשה שתיתן שהות ביד קורח להרהר תשובה.

 

פירושו של הרב קשור יותר לדרכו בתורה ובאהבת ישראל, מאשר לפשט הכתוב. הרב אליהו מבקש רחמים גם על בעל המחלוקת, גם על מי שמערער על מנהיגותו של הקב"ה, מאמין שבעוד רגע ישוב. ולבסוף מסיים הרב בדבריו של הזוהר הקדוש, על פרחי השקד שפרחו ממטה אהרן כי הפרחים בשלביהם השונם מייצגים את עם ישראל כולו. וכך כתב הרב:

"והנה יש רבנים או מלמדים שמוסרים את שיעוריהם בפני בעלי בתים או בפני התלמידים, אבל אחרי שמסיימים את שיעורם שוכחים מהם ולא דואגים להם, לכן התורה מלמדת אותנו שאהרן ומשה נבחרו בגלל שהם דאגו לכולם כאחד, גם ל"פרח" שהם בעלי הבתים, וגם ל"ציץ" שהם הטף שבעם ישראל, וגם ל"שקדים" שהם המבוגרים שבעם ישראל. וכך צריך לנהוג כל אדם, בין אם הוא בעל משרה, ובין אם הוא בעל בעמיו, לדאוג לצרכי כולם בגשמיות ובעיקר ברוחניות".

 

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא.