הרב שלמה וילק

קשה זיווגן של ישראל

הרב שלמה וילק

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק פרשת ואתחנן, התשע"א.

 

 

'קשה זיווגן של ישראל כקריעת ים סוף' אומרים חז"ל. אכן, איננו מבינים מה היה לקב"ה קשה כל כך לקרוע את הים, אולם אם הדבר קשה כמו לזווג זיווגין, אזי אכן מדובר בנס גדול.

 

ברשותכם אפליג למחוזות אחרים, לדבריו של האר"י הקדוש בנושא החלל הפנוי. הקב"ה ברא את העולם ע"י יצירת חלל, מקום פנוי שרק חבל אחד דק מזין אותו, ובחלל הפנוי נוצר המעשה כולו. החלל הפנוי הוא הסוד לכל יצירה, לא רק של הקב"ה. אלא לכל מי שיוצר, שהרי היצירה מתרחשת מתוך כאב של חסרון, מתוך רצון שנוצר מן החלל הפנוי. אנו חיים בעולם של אנשים מלאים בכל טוב, וזה אחד האסונות הגדולים שלנו, משום שמי שמלא, לא יוכל ליצור ואין לו חלל פנוי להכיל דבר אחר מבלעדו. אנשים מסתובבים במרכזי קניות ובשדות תעופה כדי למצוא חלל פנוי, לחדש את הרצון. הם הולכים לקניון לא כדי למצוא דברים שהם רוצים, אלא כדי למצוא רצון, וליצור חלל פנוי. כמה חבל שהחלל הפנוי הוא בדמות רכב חדש או בגד חדש, ולא בדמות הצמאון לאלקים והרצון להיטיב.

 

זו גם הבעיה בשידוכין. יש את אלו שמלאים בעצמם, שהחלל הפנוי שלהם קטן כ"כ שאין בו מקום להכיל את האחר, וממילא אינם מוצאים את שידוכם, או אינם מסוגלים לקיים חיי משפחה ולגדל ילדים. אולם אלו הם רק מקצת האנשים. לרוב בני האדם יש אכן חלל פנוי, הם מחפשים בני זוג, צמאים לקשר. אלא שהחלל הפנוי הוא כ"כ מדויק, עד שמי שאינו חופף אותו בצורה מדוייקת, או אינו מתנהג כפי שאותו חלל פנוי מצפה, לא יוכל לעולם למלא את אותו חלל.

וכך מסתובבים אנשים בעולם וחשים כי אין נפש בעולם המתאימה להם, ובני זוגם וילדיהם אינם כמו הציפיות שלהם, והחלל ממשיך לבעור, והם מביטים מסביב אל אשת חברם או אל ילדי שכניהם וחומדים אותם, שם תמיד הכל נראה כאילו מתאים ושלם. החלל הפנוי שלהם הוא למעשה סתום, הוא נוצר עוד לפני שהיה לו מילוי. הוא נבנה ע"י דימויים ויצרים קודמים שכולם שקריים ומעוותים, ואין מי שיוכל למלא חלל זה, רק אותם דימויים שיסודם בשקר.

 

המקובלים הכריעו כי העולם נברא ע"י הרצון ולא ע"י החכמה, כלומר ע"י החסרון ולא ע"י השלמות. אולם, החסר נוצר ע"י השלם. אדם מביט באחר וע"י קיומו דווקא נוצר החלל. אנו חייבים ללמוד לפנות מקום, לבנות חלל בנפש, אולם אם החלל נוצר קודם, לא בתבנית מי שעומד מולנו, לעולם לא נמצא את מי שמתאים לנו ותמיד נחמוד את מה שלאחר יש.

 

זו הסיבה שלא רק שאנשים מתקשים למצוא את זיווגם הראוי, אלא גם אינם חיים בשלום עם בני זוגם ובני משפחתם. אנו צריכים לרצות, לא דימויים חיצוניים שרומנטיקה ויצר בנו אותם, אלא כאלו שהאחר שמולנו מפנה בנפש שלנו מקום בשבילו. ההשתוקקות אל האחר אסור לה שתבנה פסל ומסכה, דמות אלהים אחרים שאליו נהיה כמהים. היא חייבת להיות השתוקקות אל האין, אל מה שאין לו דמות הגוף ואינו גוף, ואז נוכל לראות בכל אחד דמות אלקים, ולפתע נגלה שכל אחד משאיר בנו חלל פנוי ואנו יכולים למצוא באותו אחד את מה שבדיוק חסר לנו. זוהי אהבת חינם וזה המתכון לחיים של התמלאות והתחדשות וחיי נישואין. על חלק מעשרת הדיברות עברנו, כפי שוודאי המאזינים שמו לב, את יתר הדיברות נסו אתם לחבר.