הרב שלמה וילק

מלחמת עלוני השבת הראשונה

הרב שלמה וילק

לדידם של עשרות המוציאים לאור של עלוני פרשת השבוע, בית הכנסת אינו אלא בית מעצר לציבור הדתי, מקום בו מתכנסת הקהילה כולה בעל כרחה רק כדי לקרוא את הגיגיהם, ללמוד על המתרחש בביצה התורנית ולראות מה חדש בפליזים העונתיים של קאופמן.

 

הרבה יתרונות לעלוני השבת המחולקים בבתי הכנסת. חלקם מהווה את מדורת השבט עליה ידברו כל השבת, אחרים מפרסמים מידע חשוב בדבר פתיחת עוד ישיבה חדשה או שבת לפנויים ופנויות בין הגילאים 22-35. בכמה מפרסמים שו"ת SMS המשמש גם כמדור סאטירי לרבים מהמתפללים, ובאחדים מאמרי מערכת עלומים שעוד לפני מוצ"ש ישכחו. יש מהם המארחים איש חשוב או מקרה מיוחד, ובכולם יפרסם הרב שמואל אליהו שליט"א את גבורות אביו זצוק"ל, שהוא, כך מסתבר, אביהן של ישראל, בסמוך לפרסומת ליין קדוש או קריאה לפוליגמיה, כדי למעט בערבי פו"פ.

חדשות המגזר שומרים על הקהל ערני בזמן הדרשה ומונעים את השעמום הצפוי והקיטורים בזמן ששליח הציבור מאריך בתפילתו. בשבילי משמש העלון מפלט ב

עת קבלת שבת בנוסח קרליבך מורחב.

לפני כמה שבועות הסתבר כי עוד בטרם נכנסת השבת דואג מאן דהו להעלים את אחד העלונים, עלון המודפס במספר עותקים מצומצם בלבד ומוצב בבית הכנסת ע"י אחד המתפללים. לתומו סבר זה האחרון כי העלון מבוקש מאוד ומיד עם כניסת שבת הוא נחטף כלחמניות טריות, אולם עד מהרה התברר כי לאיש מבין הקוראים הקבועים לא מונח עלון על מקומו.

כמיטב ספרי הבילוש, נוהלה החקירה תחת מעטה סודיות וכללה תצפיות, חיטוט בפחים, ואף פתיחת תאים של מתפללים חשודים, עד שלבסוף התגלה האשם. היה זה יהודי שגילו קרוב לתשעים שנה, גיבור הצבא האדום ובעל עיטור ממלחמת העולם השניה. ניגשנו אליו בעדינות מרובה, 'שלום, מה שלומך' פתחנו. הרי גם הקב"ה לא התנפל על אדם הראשון אלא לאחר שפתח בדברים כדי שלא להבהילו. 'שמנו לב שעלון מסוים חסר מידי שבת' היתממנו, 'יכול להיות שיש לך קשר להיעלמותו?'.

והוא התפרץ 'אתם לא מתביישים, איך אתם מעיזים אפילו לפנות אלי ולהתלונן' אמר, ולרגע חששנו פן תבוא עלינו ברכת חכמים כי החושד בכשרים לוקה בגופו, ומיד הוא יכה אותנו. ואז המשיך 'בטח שאני זרקתי את הזבל השמאלני הזה. איך אתם מסכימים שיפרסמו את הדברים האלו, ועוד בבית כנסת!".

 

וודאי כבר ברור לאיזה עלון הכוונה, היחיד מבין כולם שיקיריו אינם הרב אבינר, הרב אליהו או הרב קרוב, ואין בו בני נוער תמימים וחסודים המתעניינים במסרון האם צריך לרדת מאוטובוס בו מושמעת שירת בנות, או כיצד בוחרים בית ספר או בן זוג. זהו גם העלון היחיד שאין בו פרסומות, שמא מפני חילול השם שבדבר, שמא מפני שאיש אינו חפץ לפרסם בעלון שקוראיו מועטים ממספר דפיו.

בגיל תשעים מילים כמו פלורליזם, רב תרבותיות, סובלנות לדעות אחרות, אינן רלוונטיות. מי שעבר שואה ותקומה ושכול ועל ברכיו יולדו בני נינים, כבר אינו מתלבט ונבוך. הוא כבר יודע, ניסיון חייו גדול מכל פילוסופיה פוסט מודרנית, חושיו בריאים יותר מכל מוסכמה חברתית.

 

'אבל תשמע' אמרתי, 'יש אנשים בקהילה שזה חשוב להם מאוד ובלי שניתן להם את האפשרות להביא לידי ביטוי גם את דעתם הם לא יבואו'. 'וזה כולל אותי', אמר הבלש החובב, 'ואת ילדי הקטנים'. אמירה גאונית, שהרי מדובר ב candy man של בית הכנסת, שיותר משהוא מתעב שמאלנים, הוא אוהב ילדים.

'שיקראו מה שהם רוצים, אבל שלא ישפיעו על אנשים אחרים', אמר היהודי בנימה פייסנית. 'אני לא מוכן שישימו את העלונים האלה באותה חבילה עם 'שבת בשבתו', הוסיף, כאילו מדובר בשמירת שקית אשפה בארון הקודש רחמנא ליצלן. לו רק היה שומע זאת הרב ישראל רוזן שליט"א, וודאי היו מתוספים עשר שנים לחייו, שיחיה לאוי"ט.

'אז מה אתה מציע?' שאל השמאלני.

'תחלק למי שאתה יודע שרוצה' אמר הזקן שקנה חכמה, 'רק אל תשים את זה לציבור הרחב', הוסיף בתוקף. 'בסדר' הסכמנו שנינו, למרות שהדבר נוגד את אמונתי כי לכל הדעות והאמונות שיסודן בקודש מקום בבית הכנסת.

 

חכמתו של רבי יהודה הנשיא בתורה אינה צריכה בירור, אלא שהמשנה זכתה לתהילת עולם לא רק בזכות החכמה בתורה, אלא גם בזכות החכמה החברתית. כך גם נהג רבי יוסף קארו בכתבו את השלחן ערוך. שניהם ידעו כי אם תזכיר רק את הדעות שאתה מסכים להם, ילכו אחריך הרוב, אולם אם תזכיר את הדעות כולן, גם אם תחת הכותרת 'יש אומרים', ילכו אחריך כולם. הרי זה מה שלא ידע הרמב"ם, ולכן, למרות גדולתו בתורה, נותר רק דעה אחת מיני כמה. אם אתה רוצה להגיע להכרעה שתהיה מקובלת על הכל, אל תשכח את המיעוט. מי שרואה שגם את דעתו סופרים, יסכים להצטרף להכרעת הרוב.

אלא שהפעם עומד שומר סף ואינו מאפשר להכניס את דעת המיעוט, שומר סף חשוב ויקר שאינו מקבל פקודות. ואת שומר הסף הזה יש לכבד ולבקש ממנו להיות מליץ יושר, וכך עשינו. את דפי הפרשה במבט משמאל מחלקים באופן אישי, לא תמצאו אותם בתיבת העלונים יותר, ודווקא בזה אנו מקדמים ערכי סובלנות וכבוד ומהדרים במצוות 'והדרת פני זקן'. ואיש לא זועק על אפליה ועל סתימת פיות, ואיש אינו טוען להטיה פוליטית, וכל ישראל חברים. לפחות זכו אנשי 'שבת שלום', שגם אם לא הביאו את השלום העולמי, עשו שלום בשבת בבית הכנסת שלנו. גם זה משהו.