הרב שלמה וילק

לא לעונש המוות!

הרב שלמה וילק

 

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ (הצד האחר, השטן) להיות ה״סיטרא חד״ (הצד האחד).

  

 

עונש המוות הוא אחד העונשים הצודקים ביותר. נפש תחת נפש הוא חוק טבע פשוט, המבוסס על הגיון ורגש ומוסכמה חברתית. זהו עונש מאיים שדי בו כדי להרתיע מלעבור עבירות חמורות ולחלל כמה מן הדברים המקודשים לחברה.

היינו רוצים לראות רוצחי ילדים מוצאים להורג, יחד עם רוצחי המונים ורשעי עולם. היינו רוצים להרוג מחבלים ואת אלו המסייעים לטרור, ולפעמים אנו מאחלים גם לנהגים המסכנים אותנו ואת ילדינו בכביש שלוואי ולא יהיו. היינו רוצים לחסל אנסים מתועבים, וגם סוחרי סמים וסוחרי נשים, והיינו שמחים לו היה מי שיכרות את ידו של מי שגנב את תיבת התכשיטים של אימנו המנוחה.

מאידך, רבים מתנגדים לעונש המוות. כמה מהם מאמינים כי המדרון חלקלק ובמהרה תחזור הגיליוטינה ותערוף את ראשם של כל 'אויבי העם', אחרים חוששים מסופיות העונש שלא תאפשר ערעור וזיכוי לחפים מפשע, ולבסוף יש כמה הטוענים כי עונש המוות כלל לא אפקטיבי ורק ייצור שהידים חדשים שיעודדו במותם טרור ומוות נוספים.

דומני שלא אלו הסיבות שהביאו את חכמים להתנגד לעונש המוות ובכלל לעונשי הגוף. הקב"ה הבטיח כי ייתן רחמים בלב אלו שיקיימו את דברו ויהרגו את הראויים לעונש המוות, כך שאין חשש מן המדרון החלקלק, חכמים יצרו מערכת הגנה חזקה כדי למנוע הוצאה הורג של חפים מפשע, כך שאין חשש מסופיות העונש, וכיוון שעונש המוות אינו רק לשם ההרתעה אלא לשם הרחקת המזיקים, איננו נבהלים שאין בכך הרתעה.

 

הבעיה בעונשי הגוף ובראשם עונש המוות היא בזילות גוף האדם. הרי התורה עצמה הביעה אי נוחות מתליית אדם בחוצות העיר, כי קללת אלהים תלוי. ברגע שאדם הורג אדם אחר, ערך החיים זול בעיניו, גם אם הוא קורא לדבר בשמות רכים יותר מאשר 'רצח'. אם יהיה מי שיולקה, יהפך הגוף לחסר ערך, למבוזה, ובעקבותיו גם האלהים עצמו. הרי זו הסיבה שביטלו חכמים את מוסד העבדות למרות יתרונותיו, כיוון שבעלות על גוף אדם, גם אם בכיסוי של 'בעלות על מעשה ידיים' ולא 'בעלות על גוף', גורמת לגוף האדון ו'האדון' להיות נתון גם הוא לכוחות השוק, וגלגל חוזר הוא בעולם.

אנו חייבים לחשוק שיניים ולא להיגרר לכוחות הטבע הקוראים לנקום ולהוציא להורג, גם אם מדובר ברוצחים מן הסוג הגרוע ביותר. חברה שתחרוץ כיום דין מוות לא רק תגביר את שפיכות הדמים בעולם, אלא תוזיל את ערכם של החיים באופן כללי. ברגע שהוצאה להורג היא לגיטימית, אזי גם הרצח שהביא לכך הופך ללגיטימי. את 'נפש תחת נפש' אפשר לקרוא בשני הכיוונים, ואז גם אבדן הנפש הראשונה הופכת לחלק ממאזן כלכלי של רוצח ונרצח. 'אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על פני המים. אמר, על דאטפת, אטפוך. וסוף מטיפיך יטופון' (אבות פרק ב ). עלינו להעדיף שהדם ימשיך לזעוק מן הארץ, מאשר ישכך זעמו בעקבות הנקם.

 

באיתמר רותח עדיין דמם של בני משפחת פוגל. קול דמי אחינו זועקים מן האדמה, אך כל אחד שומע דיבורים אחרים. יש השומעים דברי נקמה, אחרים מילות תורה וקדושה, אני מעדיף לשמוע רק את הקול הגדול, ללא מילים, מילים המקטינות את הקול הגדול בעיצורים של דיבור. זהו קול מטריד, לא מפוענח, קול שלא מאפשר מנוח ולעולם לא יוכל להכניס את הרצח הנורא למערכת מסחרית של מעשים ותמורות.

כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו, אמן.