יובל גרובר, תלמיד שיעור ב' בישיבה

תשובה קדמה לעולם

יובל גרובר, תלמיד שיעור ב' בישיבה

כאשר אני חושב על עשרת ימי תשובה, על התפילות והתהליכים שאנו עוברים בימים אלו, עולות בראשי שתי שאלות: הראשונה היא מדוע בשעת הווידוי על החטאים אנו קוראים טקסטים שהוכתבו לנו מראש? הרי אנו בני האדם, שונים זה מזה וכל אחד מועד וחוטא בנקודות התורפה שלו. אם כך, מן הראוי שכל אדם יתוודה על החטאים שהוא חושש כי בהם חטא, ולא על כל החטאים שהוכתבו לנו בסידור. אינני חושב שסביר שאני, אדם בעל דרגה רוחנית מסוימת, אתוודה על אותם חטאים שגדולי הדור מתוודים עליהם, מתוודה עליהם.

השאלה השנייה, שלמעשה קשורה לשאלה הראשונה, היא מדוע אנו מצווים לחזור על הווידויים בכל שנה ושנה? הרי אנו מתוודים מתוך רצון לעשות תשובה ולהשתנות. כאשר אני יודע בעת הווידוי ביום הכיפורים, שגם בשנה הבאה אתוודה בדיוק על אותם החטאים זה יוצר סתירה פנימית, הרי ברור שאני לא אשתנה. דבר זה דומה לאדם שנמצא במכון גמילה ועובר טיפול, ובסיום התהליך אומר למטפל "נתראה בשנה הבאה"... הרשו לי להיות ספקן לגבי גמילתו של אותו אדם, וכך אני מרגיש לעתים בנוגע לתשובתנו ביום כיפור.          

                                                                                        

קודמים וגדולים ממני התייחסו וענו על שאלות אלה מכיוונים שונים. אבקש להאיר רעיון נוסף.

במסכת פסחים דף נ"ד הגמרא מציינת שבעה דברים אשר קדמו לעולם, אחד מהם הוא התשובה. התשובה. הרב קוק זצ"ל מפרש זאת ואומר כי "תשובה קדמה לעולם"- הכוונה היא שהתשובה היא יסוד העולם. האדם מעצם היותו אדם חוטא, ועל מנת להחזיר את העולם למצב מתוקן, אנו זקוקים לתשובה. כלומר, אמנם אנו שואפים לחיות חיים ללא חטאים, אך מעצם היותנו בני אדם, אין אנו יכולים להגיע לשלמות הזו של חיים ללא חטאים, ובדיוק לשם כך קיימת התשובה.

 

בהתבסס על דברים אלה, הסיבה שאנו מתוודים על החטאים מתוך טקסט שהוכתב מראש (הכולל את כל סוגי החטאים), ושאנו חוזרים על ריטואל זה מידי שנה, הינה מכיוון שאנו באמת נופלים וחוטאים בהם כל שנה, ונמשיך לחטוא בהם. מעצם היותנו בני אדם אנו לא מסוגלים לעשות דבר בשלמות מוחלטת. אמנם חטאיי וחטאיו של אדם גדול ממני שונים בחומרתם, אך כולנו חוטאים בכל החטאים במובן מסוים. יש מאיתנו גנבים החוטאים מידי שנה בגניבה של ממש. חלקינו גנבים החוטאים מידי שנה בצריבת דיסקים וכד'. חלקינו גנבים החוטאים מידי שנה בגניבת הדעת וחלקינו חוטאים רק בהרהורי גניבה. אך כולנו גנבים במובן מסוים וכולנו צריכים להתוודות על כך מידי שנה ולקוות שבשנה הבאה הווידוי יהיה על חטאים פחות חמורים או אף רק על הרהורי חטא.

 

בתהילים פרק נא פסוק ז' כתוב: "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אימי" רש"י במקום מסביר פסוק זה ואומר שהאדם נוצר מן היצר, כלומר, כבר בשעת היוולדנו אנו קשורים אל החטא. האדם הוא בעצם תולדה של אנשים שחטאו. אין אנו יכולים להימנע מלחטוא, אך אנו יכולים לשאוף אל השלמות הזו, ולעשות תשובה בכל שנה ושנה על מנת להגיע למצב שבו אנו חוטאים בדברים המזעריים ביותר וחיים בצורה נעלה ושלמה כפי יכולתנו.

 

מי ייתן וכולנו נעשה תשובה שלמה, ובכל שנה ושנה חטאינו ייעשו מזעריים וזניחים לעומת השנה הקודמת..