הרב שלמה וילק

לך לך מארצך

הרב שלמה וילק

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק לך לך, התשע"ב.

 

בארץ ישראל מתרחשת הפגישה בין אדם למקום, בחוץ לארץ נפגשים עם אלהים אחרים בלבד. ארץ ישראל אינה איזה קניין חיצוני לאומה, היא אינה רק טריטוריה שנבחרה להיות כלי זמין לעבוד את ה', אלא היא עצמה חלק מעבודת הקב"ה והבסיס לכל המצוות. הציבי לך ציונים, פירושו , כך מלמדים אותנו חז"ל , כי אין ערך ממשי ועצמי למצוות אותם מקיימים מחוץ לארץ ישראל.

חמישה שלבים עובר אברהם אבינו כדי להיות בן הארץ הזו. השלב הראשון הוא היכרות עם הארץ, הלך ונסעה הנגבה. אברהם מכיר את שבילי הארץ הזו, ודרך ההיכרות הוא כורת את הברית הראשונה עם הארץ. הברית הזו אינה חזקה דיה, ואברהם יוצא למצרים כשקשה בארץ. בימינו אנו מביאים צעירים יהודים מחו"ל, בפרוייקט תגלית הנפלא, להכיר את הארץ מנגב ועד דן, הם מתאהבים בארץ אך חוזרים לגלות, To make a living הם אומרים. קשה להבין כיצד יכול יהודי ליצור חיים מחוץ לארץ ישראל, וכיצד הפך להיות הביטוי to make money לביטוי to make a living. היכרות עם הארץ ואפילו אהבת נופיה אינה יכולה לכונן ברית שלימה.

 

אברהם חוזר לארץ, והפעם מכונן ברית שניה, הברית במלחמה. אברהם יוצא למלחמה על הצדק, ומכונן קשר חדש ונוסף על הארץ, דרך הנשק. גם דרך זו אין די בה ו אם-16 אינו תחליף עדיין לאם יהודיה. ברית בין הבתרים היא השלב השלישי בברית, ברית היסטורית. בארץ ישראל, כך מבטיח הקב"ה, יקום העם היהודי, בו תכונן דמותו הרוחנית והמדינית, בה יחיה חיים משמעותיים. גם ברית היסטורית אין די בה כדי לכרות ברית עם הקב"ה בארץ הזו. במגילת העצמאות של מדינת ישראל הפכה ברית בין הבתרים ללשון עבר – בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו. ארץ ישראל הפכה מלשון עתיד ללשון עבר ובברית הזו טרם זכינו להיות בני בית בארץ.

השלב הרביעי של הברית הוא ברית המילה והולדת יצחק שהובטחה מיד לאחר ברית המילה. ללדת ילד ישראלי, בן הארץ הזו, צבר, שלא יצא מן הארץ כל חייו, ששדות הארץ יהיו המקום בו הוא יוצא לשוח עם הרבש"ע. גם הברית הזו לא הייתה השלב האחרון. להיות יליד הארץ עדיין לא מבטיח את כינונה של קהילת ברית כאן. יעקב ירד מן הארץ פעמיים, ובניו יעזבו אותה בשבעים נפש, לשנים ארוכות.

 

הברית מכוננת באופן סופי בקבלת עול מצוות. ברית כרותה לישראל בתורה שבעל פה, לא בכפיית הברית, גם לא בהיסטוריה, בצבא, או באהבת הארץ. רק בקבלת התורה, בנעשה ונשמע. הקב"ה בחר באברהם כי אברהם ובניו בחרו בו מכל האלהים, ואברהם מצווה את בניו אחריו לשמור דרך ה' ומשפטו.

הקהילה שלי בירושלים מורכבת כולה מעולים חדשים מכל קצוות הארץ, ממזרח ומים, מצפון ומנגב. כולם תרו את הארץ הזו, שלחו את בניהם להילחם למענה, סיפרו על העבר שלה וחלמו על עתידה, אולם יותר מכל כוננו קהילת ברית המבוססת על קבלת עול מלכות שמים. השבת, כשחגגנו בר מצווה לאחד הילדים הללו, יהודה בראונשטין היקר, שהוריו עשו את הדרך מעולם של התבוללות בלוס אנג'לס ופריס לעולם של תורה ומצוות וחסד ללא גבולות בארץ ישראל, לא יכולתי שלא להתרגש ולדמוע על שזכו לכונן את הברית בשלמותה, בהנחלת התורה לבניהם אחריהם, בארץ בה עיני ה' מראשית שנה ועד אחריתה.