זיו משה קהת

אלי עזה ופגריה

זיו משה קהת

נכתב בט' באב תשע"ד

 

 

אלי עזה ופגריה כמו שפחה בתחנוניה
וכשבויה פורקת עול נתפסה במבושיה

 

אלי עזה וסרחונה טומאתה וזדוניותה
על אדמת פח ומוקש חורבותיה ושבריה

 

אלי עזה וחולותיה עשניה ושקיעותיה
ועל רכבי אש וברזל ממיתיה ורופאיה

 

אלי עזה חורבות גלות בארץ צבי בניה
כאיש מביט ברעיתו עת חבלי ציריה

 

אלי עזה בכי ומכאוב רשרוש הטנק צווחת מקלע
על דם ואש סחי ומאוס חופר עמה קבריה

 

אלי עזה מחי דמעתך בא יבוא יום גאולתך
עת עם שראל אשר נדד יבנה ישתול יחבקך עד

 

אלי עזה רוחו של ים תשטוף בקצף את פיחך
יצהל עמך יבקש לו דרור מפחד ושתק חוור השחור

 

אלי עזה וישראל יקבצו עמים להר ה'
יחצו גבול ימך יבקשו פניו
הנה גואל אביר ישראל