yeshiva_events - item.php
img

אירועים

שייח' עומר סאלאם בישיבת מחניים

23.12.15 |

 

ביום רביעי הקרוב

 

20:15 (לאחר תפילת ערבית)

שייח' עומר סאלאם

בישיבת מחניים

נושא ההרצאה:

האמונה האסלאמית והסכסוך הישראלי-פלסטיני במדינת ישראל

שייח' עומר הוא חכם מוסלמי שקיבל את תואר הד"ר באוניברסיטת אל-האזהר במצריים (האוניברסיטה האיסלמאית החשובה ביותר בעולם). את הפרופסורה שלו עשה באוניברסיטת ייל' בארה"ב. כיום משמש כאימאם בקונטיקט, ארה"ב.

שייח' עומר מוערך בקרב חכמי האסלאם והוא פועל רבות על מנת לחולל שינויים בתוככי החברה האיסלאמית ובחשיבה המוסלמית בעולם.

ההרצאה תהיה באנגלית

 

כתבה בעיתון מעריב על ההרצאה:

 http://www.maariv.co.il/journalists/Article-519996