הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (א)

הרב שלמה וילק

ארבע סיבות לפעולות שחוק, הבל, שטות ופעולה חשובה. העולם לא נברא בשביל האדם, אלא בשביל האלקים וכל יצור המתאים עצמו לרצון האלקי ראוי ורצוי. רק מי שעושה את מעשיו לצורך ובחכמה רצוי לפני האל ואין מעלה באדם ללא מטרה וחכמה. והחכמה העליונה היא ההידבקות בחכמה האלקית, והנדבק בחכמה זו הוא הרצוי ביותר לפני האל. המצוות לא נועדו להיטיב את חיינו, אלא כדי לקרב אותנו לאלקים.

להורדה ישירה של הקובץ