הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק לב

הרב שלמה וילק

לכל המצוות יש טעם כללי, אולם לא סיבה פרטית. הקב"ה נתן מצוות כדי לתקן את טבע האדם ולקרבו לאלקים, לכן המצוות מתחשבות לעיתים בחולשות האנושיות. תורת ישראל בעיקרה עוסקת בחובה להאמין באחדות האל ולהילחם בעבודה זרה. חלוקת המצוות לקטגוריות כשלכל קטגוריה יש סיבה כללית. הקרבנות נועדו כדי להרחיק מהקרבה לעבודה זרה, וברגע שהפכו להיות מכשיר להתרחק מן האל, נלקחו מאיתנו. המצוות אינן אישיות אלא נועדו לתיקון הכלל.

להורדה ישירה של הקובץ