הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק לה

הרב שלמה וילק

חלוקת המצוות לקטגוריות : תיקון החברה, המידות, הדאגה לדל, נזיקין, הסדר ענייני הממונות, החגים, מקדש וקדשיו, איסור מאכלות, אישות. את כל המצוות אפשר להכליל בתוך החלוקה הזו, ולכל אחת מן הקטגוריות יש סיבה, אך לא לכל אחת מן המצוות הנכללות בתוכם.

להורדה ישירה של הקובץ