הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (א)

הרב שלמה וילק

משל הארמון: המלך נמצא בארמון ומסביב כולם מנסים להגיע אליו. מי שהגיע מושגח ומי שאינו מגיע אינו מושגח! גדולי ישראל אינם בהכרח מבאי החדר הפנימי, כיוון שהמצוות אינן מביאות אלא עד הארמון ולא מכניסות פנימה. את זה עושה הפילוסופיה – ההבנה של המדע כדי להבין את אלקים. "דע את אלקי אביך" (דברי הימים א', כח'). נראה כי הרמב"ם טוען שהשגחה היא רק לאלו שפועלים לפי ערכי אמת, וממילא קשה להבין את שאלת הגמול לחוטאים, אלא אם נסביר שגמול הוא תוצאה חוקית של המעשים ולא תגובה.

להורדה ישירה של הקובץ