הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ב)

הרב שלמה וילק

משל הארמון. כל בני האדם צריכים לחפש את המלך הנמצא בחדר הפנימי בארמון. יש שאינם מחפשים ויש התועים בדרך ויש המגיעים עד שערי הארמון. בודדים נכנסים. המצוות מביאות עד שערי הארמון, אך לא מכניסות לתוכו. הידע האלקי הוא המביא אל החדר הפנימי.

להורדה ישירה של הקובץ