הרב שלמה וילק

מורה נבוכים חלק ג פרק נא, הערה

הרב שלמה וילק

הרמב"ם נותן עצות טובות כיצד להגיע לארמון. העיקר הוא יכולת השליטה בכוחות הגוף, ע"י ריכוז מוחלט במצוות אותן אנו מקיימים. לאחר מכן, נוכל לעשות רק את המעשים ההכרחיים ולהשקיע את מירב הזמן במדעים האלקיים כדי להידבק בו. שוב, לפי ערך דעתו של אדם כך תהיה ההשגחה בו.

להורדה ישירה של הקובץ