המקום גורם

'אל יצא איש ממקומו ביום השבת'. בפעם הראשונה שעם ישראל נדרש לשבות בשבת הוא מצווה לשבת במקומו. בפשט הפסוקים עוד ניתן להבין שאכן אסור לאדם לצאת מביתו ממש אולם חכמינו ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור