נבואה וניואייג'יאות

  פרשת בלק מפגישה אותנו עם גדול נביאי אומות העולם – בלעם. פרשה זו מציפה שאלה חשובה על נבואתו של בלעם – כיצד היא מתאפשרת ומה היחס בינה לבין נביאי ישראל ...

פרשת בלק

הפרשה הקודמת הסתיימה בתיאור ניצחונות עם ישראל במלחמתם עם סיחון ועוג מלכי האמורי שבעבר הירדן וכיבוש ארצותיהם. פרשתנו פותחת בתגובת השכנים המואבים להשתלטותו של עם ישראל על השטחים הנרחבים הסמוכים ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור