הדין והאדם - ספירת העומר וחג השבועות

      בפרשת אמור מופיעה פרשיית ספירת העומר. פרשיה זו כוללת למעשה שלושה שלבים. בשלב הראשון, שהוא 'ממחרת השבת' מיד לאחר חג הפסח אנו מקריבים קרבן שעורים. השלב השני הוא ספירת הימים ...

"טעותו" של משה

בעקבות 'חג מתן תורה' נעסוק בשני סיפורי אגדה שמספרים חכמינו על עליית משה למרום. שני הסיפורים פותחים בלשון דומה, ובתיאור דומה של המפגש בין משה והקב"ה, אך נראה שהמקום והענין ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור