פרשת תרומה

הפרשה הקודמת נחתמה בתיאור כבוד ה' כמראה אש המכוסה בענן, השוכן על הר סיני. משה עלה אל ההר ונכנס אל הענן כדי לשהות על ההר ארבעים יום וארבעים לילה. בעת ...

בין עגל למשכן

החטיבה השנייה של ספר שמות פתיחתה של פרשת תרומה מסמנת שינוי מהותי בנושאים הנדונים בספר שמות. עד לנקודה זו, החומש עסק בעיקר בעבדות, גאולה ומעמד הר סיני. מנקודה זו ואילך, תשומת ...

פרשת תרומה

הפרשה הקודמת נחתמה בתיאור כבוד ה' כמראה אש המכוסה בענן, השוכן על הר סיני. משה עלה אל ההר ונכנס אל הענן כדי לשהות על ההר ארבעים יום וארבעים לילה. בעת ...

איך בונים בית?

לאחר הזמנת העם לתרום תרומה לצורך בנית המשכן, בראשית פרשת תרומה, מצווים בני ישראל לעשות מקדש כדי שהקב"ה ישכון בתוכם: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בהמשך ניתנת למשה ההוראה: "ככל ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור