תורת האב ותורת הרב

פרשת שמות תשע"ו   ספר שמות, ספר הגאולה, ספר שבו ניתנה תורה, מתחיל בסופו של ספר בראשית. "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו". ללמדנו שספר שמות מונח ...

המעלה שבחסרון

הקבלות רבות ישנן בין תחילתו של ספר בראשית לספר שמות. החומש הראשון מספר את בריאת העולם ועיצוב ההסטוריה האנושית ואילו החומש השני מספר את בריאתו של עם ישראל, או ליתר ...

עלון אור תורה - תיקון עולם - שבת שמות

      לחצו על התמונה ע"מ להוריד את עלון אור תורה בנושא 'תיקון עולם', שבת שמות.         ...

יש מאין או יש מעַיִן?

בפרשתנו נקרא: "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בֹכה ותחמֹל עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב', ו). היא רואָה והוא משמיע. ומתוך שהוא משמיע היא רואה, ויודעת כי "מילדי העברים ...

"וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד"

"וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד"- עיון בסיפור משה, הגחלים והזהב (נטל חלק בלימוד ובכתיבה- גלעד שור)   שמות רבה (וילנא) פרשה א ויגדל הילד, כ"ד חדש הניקתהו ואתה אומר ויגדל הילד, אלא שהיה גדל שלא כדרך ...

עבדי פרעה בסיפור יציאת מצרים

לאורך הפרשות המספרות לנו את סיפור יציאת מצרים, מתפקדות ליד פרעה מלך מצרים שתי קבוצות אנשים המלוות אותו בנקודות זמן שונות: החרטומים שהיו אנשי הדת של העולם המצרי ועבדיו של ...

פרשת שמות

ספר שמות פותח בציטוט מקוצר של רשימת שמות בני ישראל הבאים מצרימה (א' א-ה), רשימה שבספר בראשית הובאה במלואה לצד תיאור ירידתם (מ"ו ח-כז). בכך מקושר הספר לקודמו, ומודגש שקורות ...

יאור וגואל

חייו המוקדמים של משה בניגוד לאלו שיובילו בסופו של דבר לחירות, משה מעולם לא עבד אצל נוגש מצרי; העבודה האפורה והרדייה בפרך נחסכו ממנו. משה לא היה בן עבדים אלא בן ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור