לך לך מהבורגנות

אברהם אבינו מצווה בפרשתנו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". הפרשנים עומדים על כך שניתן היה לומר "לך מארצך" ומדוע צריך להוסיף את המילה השנייה "לך". ...

ר' אליעזר בן הורקנוס ואברהם אבינו

ויהי בימי אמרפל מלך שנער (בראשית יד א) ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פתח: חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם וגו' (תהל' לז יד), מעשה בר' ליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו חורשים ...

פרשת לך לך

פרשת נח נחתמה בתיאור מסעו של תרח ומשפחתו מאור כשדים לארץ כנען, מסע שנעצר בחרן. פרשת לך לך פותחת בתיאור המשך המסע של חלק מהמשפחה, אברם שרי ולוט, אלא שהפעם ...

פרשת לך לך

"במה אדע" - שאלה וברית       חידת ברית בין הבתרים אנו נוטים לחשוב על ברית אלוקית, חוזה עם הקב"ה כביכול, כדבר שיש בו רק טוב. כל ברית עם ה' אמורה לכלול, פחות או ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור