חירות ואחריות

חג הפסח מכונה גם 'חג החירות' וחלק מהלכות ומנהגי ליל הסדר מבטאים התנהגות בדרך של חירות. לכאורה חירות היא משאת נפשו של כל אדם באשר הוא, כפי שמתארת התורה את זעקתם ...

על חופש המחשבה

חג פסח הוא חג של חירות. בנוסח התפילה הוא מכונה 'זמן חירותנו', וסמלים הלכתיים ומנהגים שונים של ליל הסדר באים לבטא את מנהגו של בן חורין. החג מציין את יציאתנו ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור