מות בני אהרן

ביום השמיני למילואים בו מתחילים אהרן ובניו את עבודתם במשכן, מתגלה כבוד ה' אל כל העם בדמות אש המקבלת ברצון את קרבנם - וַיֵּרָא כְבוֹד ה' אֶל כָּל הָעָם: וַתֵּצֵא ...

פרשת שמיני

  בפרשה הקודמת תואר בהרחבה קידוש הכוהנים והמזבח במשך שבעת ימי המילואים. בימים אלה משה שימש ככוהן שהקריב את הקרבנות, ועשה את הפעולות שעל ידם התקדשו אהרון ובניו. פרשתנו פותחת בתיאור ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור