תורה וממלכת כוהנים

א   פרשת צו פותחת בסקירה של הדינים וההלכות הנוגעים לקרבנות לסוגיהם. תחילה נדון קרבן העולה (ו', א-ו); אחריו הקרבנות מן הצומח – המנחות (שם, ז-טו); ובהמשך מפורטים דיני החטאת (שם, יז-כג), ...

פרשת צו

אחרי שבפרשת ויקרא הוצגה מערכת אחת של חוקי הקרבנות שנאמרה למשה מאוהל מועד, בפרשת צו (ו'-ז') מוצגת המערכת השנייה - תורת הקרבנות שנאמרה למשה בהר סיני (ז', לז-לח). הפרשה כוללת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור