מסע ההתבגרות של עם ישראל

      הפרשה שלנו הינה הפרשה המרכזית של יציאת מצרים. תחילתה עם המכות האחרונות, אשר שוברות לחלוטין את כושר העמידה של המצרים ומלכם. לאחר מכן מגיעה היציאה הדרמטית באישון ליל, והיציאה בחפזון ...

בית עבדים

הביטויים הספרותיים בציווי זכירת יציאת מצרים לקראת סוף פרשת בא, כחלק מסדרה של צווים הלכתיים (יב:מג-יג:טז) המסיימים את סיפור היציאה ממצרים, משה מצווה את העם לזכור את היום: ויאמר משה אל העם, ...

פרשת בא

הפרשה פותחת בהשלמת הסיפור על מכות מצרים. בשלבים השונים של הסיפור על עשרת המכות ניתן להבחין בהשפעה של המכות על התנגדותו של פרעה לשלח את ישראל ממצרים. זאת לאור ההסכמות ...

שה לבית אבות

חז"ל העלו אפשרות שראוי היה לפתוח את התורה בפרק י"ב בפרשתנו פרשת בא, כיוון שהוא עוסק במצווה הראשונה שבה נצטוו ישראל, בניגוד לפתיחת ספר בראשית העוסקת בתיאור הבריאה. המצווה הפותחת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור