השם הנכתב והשם הנקרא

      גם בפרשתנו ממשיך לו מסע השכנועים של הקב"ה, בנסיונותיו העקרים לשכנע את משה לקחת על עצמו לבד את תפקיד הגואל. בפרשת שמות ראינו כי מתוך העיקשות של משה הקב"ה מוסיף ...

מינוי משה

ההתגלות בפרשתנו וההתגלות בסנה בתחילת פרשת וארא, משה מגלה סוף סוף עם מי היה לו עסק. ללא הקדמה, ה' מציג את עצמו בשמו המפורש: "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" ...

פרשת וארא

הפרשיה הפותחת את פרשת וארא (ו', ב-ט) מתארת נקודת מפנה מרכזית בסיפור ההיסטוריה האנושית שבספרי התורה. אחרי הצגת השלב הראשון בשליחותו של משה אל פרעה בפרשה הקודמת, מוצג השלב השני ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור