פרשת ויחי

פרשת ויחי החותמת את סיפור קורותיו של יעקב אבינו, מתארת את קבורתו בדומה לתיאור הקבורה המסיים את סיפור קורות חייהם של אברהם (כ"ה, ז-י) ויצחק (ל"ה, כח-כט). אך תיאור אחרית ...

חזון, פוליטיקה ומציאות

ההקבלה בין מות יעקב לבין מות יוסף ספר בראשית מסתיים במותו של יוסף (נ:כג-כו): יוסף בורך בחיים ארוכים, והוא אף זכה לראות את נכדיו ואת ניניו, שנולדו על ברכיו (נ:כג). לפני ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור