פרשת חיי שרה

פרשת השבוע פותחת בסיפור על מיתת שרה, כשהמוקד של סיפור זה הוא תיאור רכישת האחוזה הראשונה שאברהם רוכש בארץ (כ"ג). אם עד עתה נעשו מעשים סמליים שמציינים את הקשר בין ...

שרה אימנו ובגדי מעצבים

מה בחור צעיר ילמד משרה אמנו על בגדי מותגים?   על הפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" מביא רש"י את דברי המדרש: שרה היתה בת ...

עקידת שרה

"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון…ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה." מהיכן בא אברהם? למה לא היה עם שרה ברגעיה האחרונים? יש מרבותינו שאמרו שאברהם בא מעקידת יצחק בהר המוריה שקראנו ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור