הנסתרות לה' אלוקינו – פרשת נצבים

פרשת נצבים אלול תשע"ה   בפרשת ניצבים נכרתת ברית נוספת בין עם ישראל לקב"ה. כחלק מההתחייבות ההדדית של הברית אומרת התורה: "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי ...

מודעות אלוקית ומודעות טבעית

נצבים-וילך תשע"ג     מושג התשובה הינו אחד ממושגי היסוד באמונה שלנו. התשובה הינה אחד ממוקדי המחלוקת המרכזיים ביותר בינינו לבין הנצרות. לעומת הנצרות הטוענת שאת הנעשה אין להשיב והחוטא לעולם נשאר בחטאו, ...

פרשת נצבים וילך

      מידי שבוע, נפרסם בע"ה פינה קבועה זו ובה נציג את הנושאים שבפרשת השבוע באופן כוללני, ונעמוד על מקומה של הפרשה ברצף הכללי של התורה. לפינה זו שתי מטרות עיקריות:  א.      לסייע לקהל המקשיב ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור