פרשת כי תצא

אחרי פירוט והרחבה של הדיבר 'לא תרצח' בפרשיות המלחמה שבחלקה האחרון של פרשת שופטים, בפרשתנו עובר משה לפרט ולהרחיב את הדיבר 'לא תנאף', כשהוא מפרט לפני העם מצוות וחוקים הקשורים ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור