פרשת ראה

בסוף החלק הראשון של נאום המצוות העוסק ביסודות התורה והאמונה, מרחיב משה בנושא שכר ועונש (י"א, ב-כה). ביחידת המעבר לחלק השני של הנאום שבו פירוט המצוות המעשיות, מוצג הנושא של ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור