פרשת עקב

פרשתנו ממשיכה את החלק הראשון של נאום המצוות שבו מפרט משה את יסודות התורה והאמונה שבשני הדברות הראשונים. בתחילת הפרשה עובר משה לחלק השני של היחידה הראשונה, פירוט והרחבה של ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור