פרשת מסעי

הפרשה פותחת בסיכום מסעות ישראל מיציאתם ממצרים עד עומדם על פתחה של ארץ ישראל בערבות מואב (ל"ג, א-מט). בראש שלושת החומשים העוסקים בתולדות עם ישראל: שמות ויקרא ובמדבר מציג ה' ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור