עזות דקדושה - לפרשת מטות-מסעי

      קשה מאוד לקרוא את פרשות השבוע שלנו. ישבנו במדבר, ערב הכניסה לארץ, ואנחנו כבר מחלקים את השלל. פרשה רוויה אלימות, כאילו היא התוצאה של מעשה פנחס. האלימות גולשת אל המילים, נדרים הם ...

פרשת מטות

הפרשה פותחת במצוות נדרים ושבועות (ל', ב-יז) – חובת האדם לקיים את מוצא שפתיו בנדר ובשבועה, וכן יכולת האב להפר נדרים ושבועות של בתו ביום שבו שהוא שמע עליהם, ויכולת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור