שמיניסט הולך לאיבוד

בחירות...   "האדם נולד בן חורין, אבל בכל מקום בו הוא נמצא הוא כבול באזיקים", כך כתב אחד מגדולי ההוגים בעת החדשה. הוא התכוון לכך שבכל מקום יש עריצים הנוטלים את חירותם ...

הזכות לחירות והחובה לוותר עליה...

בין צלם אלקים לצלם האדם קיים מתח של ניגודים והשלמה. הרי אין לדבר על כבוד האדם, מבלי לדבר על צלם אלקים שבו, שבלעדיו יהיה ככל החי. ואין לדבר על צלם ...

GPS, או ניווט לפי השמש?

  איבוד חוש הראיה מהווה את אחד הפחדים הגדולים שלנו אך הוא עשוי להיות מתנה טובה. חוש הראיה הרי הוא החוש המרכזי שלנו, הGPS - המנווט אותנו בתחומים כה רבים, אולם ...

"סליחה, איבדת משהו?"

הנה אנחנו מתחילים שנה. כל התחלה היא יציאה לדרך חדשה. בבסיסה של כל יציאה לדרך מונחת תחושת חוסר. בבחינת "על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו" (שיר ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור

«התחלהקודם123הבאסיום»