פרשת פינחס

הפרשה פותחת בתגובת ה' למעשה קנאותו של פינחס שבסוף הפרשה הקודמת, שהשיב את חמת ה' מהעם ועצר את המגפה. כשכר לפעולתו הוא זוכה להבטחת ברית שלום של כהונת עולם (כ"ה, ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור