לפרשת נשא ושבועות

בס"ד     פרשת הסוטה מעמידה בפנינו מודל מופלא של תיקון עולם תורני. אזלת היד של המשפט האנושי לתת מענה למצב מורכב ונפוץ מאוד של חשדות מבוססים שחושד בעל באשתו, מטופלת בפרשת נשא ...

פרשת נשא

בחלקה הראשון של הפרשה ממשיכה התורה לפרט את מפקד הלויים המשרתים במקדש מבן שלושים ומעלה. בסוף הפרשה הקודמת נאמר למשה ולאהרן הציווי לפקוד את בני קהת ולצידו פירוט תפקידם בנשיאת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור