פרשת קדושים

בפרשה הקודמת, פרשת אחרי מות, התחיל חלקו השני של ספר ויקרא, שלעומת חלקו הראשון העוסק בדברים הקשורים למקדש, עוסק בחוקי הקדושה הנוהגים בגבולין. בראש החלק הראשון של הפרשה (פרק י"ט) ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור