פרשת מצורע

בפרשה הקודמת פורטו דיני המצורע – על פי אלו סימנים מחליט הכוהן וקובע שהוא טמא, והלכות המצורע בתקופת טומאתו – בידודו מחוץ למחנה ומנהגי האבלות שבהם עליו לנהוג. פרשתנו פותחת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור