פרשת תזריע

פרשתנו ממשיכה לעסוק בנושא שבו עסק חלקה השני של הפרשה הקודמת – טומאה וטהרה. הפרשה הקודמת עסקה בטומאה הנובעת מנבלתם של בעלי חיים שמתו, ופרשתנו עוברת לעסוק בטומאה הנובעת מבני ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור