פרשת ויקהל

בסוף הפרשה הקודמת מתואר המפגש של משה עם בני ישראל אחרי רדתו מההר, ותגובת העם לקרינת עור פניו. שם מסופר שמשה ציוה את העם את כל מה שציווהו ה' בהר ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור