אפלטון

אפלטון והשפעתו על הפילוסופיה המערבית ...

אפלטון וסוקרטס

המעבר מהמיתוס אל הפילוסופיה ...

פרמנידס וזנון

'מה שישנו ישנו, ומה שאיננו איננו' – האלטיים והקיום הנצחי ...

הרקליטוס וזנון

אחדות הרוח וריבוי החומר, האבסורד ...

ראשית הפילוסופיה

ראשית הפילוסופיה, הפילוסופים הקדם סוקרטיים, הפילוסופיה המילטית ...

הקדמה לפילוסופיה

המציאות הקבועה והנצחית, לעומת החומר המשתנה ...

הראקליטוס – על ניגוד ותודעה

      נמשיך במאמר זה לדון בפילוסוף קדם-סוקראטי חשוב שנחלק עם קודמיו במחלוקת מהותית ומעניינת ביותר. הספילוסוף המדובר הוא הראקליטוס, שחי בערך בסוף המאה השישית לפנה"ס. על מנת להבין את העולם כפי ...

ראשית הפילוסופיה - על ממשות ומהות

      לאחר שעסקנו בשיעור הקודם בשאלת הגדרת הפילוסופיה כאהבת החוכמה, נתחיל לעסוק בכמה שאלות פילוסופיות כבדות משקל שהטרידו את מנוחתם של פילוסופים רבים. הפילוסוף העתיק ביותר שממנו יש בידינו כתבים מסודרים ...

פילוסופיה מהי?

      אכן שאלה גדולה היא. המילה 'פילו' פירושה אהבה, והמילה סופיה פירושה 'חוכמה', כך שפילוסופיה הינה אהבת החוכמה. אולם, מאחר ובמאמרים שיופיעו בטור זה אנחנו נדון בפילוסופיה ובמושגים פילוסופיים, חשוב להגדיר ...

פילוסופיה והתייוונות

      אחד התחומים שהירבו לשמש את חכמינו בחיזוקה של היהדות ובהבנת משמעותה, הוא הפילוסופיה. הפילוסופיה אינה רק דין וחשבון שיטתי אודות העולם והאדם. לא לכל אדם, חריף ופיקח ככל שיהיה, יש ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור