פרק 3

צדק מדיני מול צדק פרטי, סוקרטס ואברהם ומה שהם מלמדים אותנו. ...

פרק 2

סוגי מדינה וחשיבה מדינית אינדיבידואלית. ...

פרק 1

בין אתונה לירושלים, איך חושבים מדינית. ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור