• מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: צוות מחנים
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • כ"ז אדר התשע"ו
 • 1:00

המזרח התיכון - המשך

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - המשך

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - ירושלים המוסלמית

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - המדינה הערבית המודרנית

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - שיעים וסונים

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - דאר אל אסלאם דאר אל חרב

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - אקלים ותרבות

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - הקדמה

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור