התכלת

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו. ...

פרק התכלת - ציצית ותפילין בנשים

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   ציצית ותפילין בנשים – חלק שני 1. מה מרתיע כל כך את הרב יגאל לוינשטיין ועוד שלש מאות רבנים שחתמו ...

פרק התכלת - פארך חבוש עליך

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   פְּאֵֽרְךָ֙ חֲב֣וֹשׁ עָלֶ֔יךָ – סיכום 1. הרבה ממחשבת חז"ל בעניין התפילין נסוב סביב השאלה האם אכן התורה התכוונה במצוות הטוטפות ...

פרק התכלת - חיוב נשים בציצית

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]    סיכום - חיוב נשים בציצית 1. הקושי הגדול לאחד בין הרוח והחומר הוביל את ההלכה והמחשבה האנושית לאורך הדורות. טבע ...

פרק התכלת - ציצית בבגדי המת

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   ציצית בבגדי המת - סיכום 1. העובדה שהתנ"ך כמעט ולא עסוק בעולם שלאחר המוות מעידה בבירור על רתיעה מלעסוק בנושא, ...

פרק התכלת - וראיתם אותו וזכרתם

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]                                         ...

פרק התכלת - קשרים של תכלת ולבן

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   קשרים של תכלת ולבן – סיכום 1. בסוף ימי הבית הראשון, עוד לפני סוקרטס, קם מתמטיקאי יווני, פיתגורס שמו, ויסד ...

פרק התכלת - הקדושה והכאוס

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]                                         ...

פרק התכלת - כתנות אור ועור

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   סיכום כתנות אור וכתנות עור 1. נבראנו עירומים, אולם העירום הזה לא היה עירום פיסי, אלא עירום רוחני. אדם וחווה ...

פרק התכלת - ופרשת כנפך

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]    ופרשת כנפך – סיכום 1. לא דוד המלך בלבד, בתהילים נה, מבקש 'אבר כיונה'. לאורך כל ההיסטוריה ביקשו אנשים כנפיים, ...

פרק התכלת - פתיחה

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   סיכום - ממלכת כהנים וגוי קדוש 1. סיפור הכהונה והמקדש והמלוכה, כלומר סיפור ההנהגה הרוחנית והמדינית, הוא אחד הסיפורים המסובכים ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור