אורות התשובה יא ד

אורות התשובה פרק יא ...

תורה נד - חלק ב

הרחבת השכל והמצאות הבורא במציאות. ...

תורה נד - חלק א

היכן ה' מופיע במציאות? ...

אורות התשובה יא ב

אורות התשובה פרק יא ...

אורות התשובה יא א

אורות התשובה פרק יא ...

אורות התשובה י י

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ח

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ו - המשך

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ו

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ה

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ד - המשך

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י ד

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה י א - המשך

אורות התשובה פרק י ...

הכרחיות התשובה והתורה

אורות התשובה פרק י ...

אורות התשובה ט י

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ט ט

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ט ד

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ט ג

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ט ב

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ט א - המשך

אורות התשובה פרק ט ...

ערך הרצון המתגלה ע"י התשובה

אורות התשובה פרק ט ...

אורות התשובה ח יד

אורות התשובה פרק ח ...

אורות התשובה ח יב

אורות התשובה פרק ח ...

אורות התשובה ח ט

אורות התשובה פרק ח ...

אורות התשובה ח ז

אורות התשובה פרק ח ...

אורות התשובה ח ה

אורות התשובה פרק ח ...

מכאובי החטא ויסורי התשובה

אורות התשובה פרק ח ...

אורות התשובה ז ה - המשך

אורות התשובה פרק ז ...

אורות התשובה ז ה

אורות התשובה פרק ז ...

אורות התשובה ז ג

אורות התשובה פרק ז ...

ערכם של הרהורי תשובה

אורות התשובה פרק ז ...

אורות התשובה ו ז - המשך

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ז

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ו

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ד

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ג - המשך ב

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ג - המשך

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ג

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו ב

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו א - המשך

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ו א

אורות התשובה פרק ו ...

אורות התשובה ה ח

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ה ז

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ה ו - המשך

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ה ו

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ה ד

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ה ג

אורות התשובה פרק ה ...

הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה

אורות התשובה פרק ה ...

אורות התשובה ד י

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה ד ט - המשך

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה ד ט

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה ד ח

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה ד א - המשך

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה ד א

אורות התשובה פרק ד ...

התשובה הפרטית והתשובה הכללית

אורות התשובה פרק ד ...

אורות התשובה פרק ג -המשך

אורות התשובה פרק ג ...

אורות התשובה פרק ב - המשך

אורות התשובה פרק ב ...

תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית

אורות התשובה פרק ב ...

תשובה טבעית אמונית ושכלית

אורות התשובה פרק א ...

ביאור תורה בזוהר לפרשת בשלח

משמעות הטוב שבכל דבר, גם ברע ביותר. ...

תורה נה - חלק ג

תורה נה - חלק ג ...

תורה נה - חלק ב

תורה נה - חלק ב ...

תורה נה - חלק א

תורה נה - חלק א ...

קובץ א קסז (א)

העולם מבולבל מן החשיפה לכל הדעות והאמונות, אולם לכל אחת יש ניצוץ שיש להכניסו את הגרעין של אמונת ישראל ...

קובץ א קס

האמונה האידיאלית המתפשטת את האמונה המוכרחת – האסתטית, ומהם אל החיים. מאתיקה לאתסטיקה ולחיים ...

קובץ א קנט (ב)

רוחניות נפוחה וריקנית מהרסת את החיים המעשיים ואת חיי הרוח ...

קובץ א קנח - קנט (א)

כל עצלות רוחנית משפילה את המעשה, וכל עצלות מעשית משפילה את הכוח הרוחני ...

קובץ א קנז

יש לחיות חיים מעשיים הנובעים מחיים אידיאליים. אין להנמיך את המחשבה אל המעשה, ואין להכפיף את המעשה אל המחשבה המופשטת ...

קובץ א קנא

כאשר הלימוד הפרטי והעיוני מצמצם את המעוף הרוחני, יש ללמוד במעוף, בבקיאות, ללא סדר וקצב, עד שיוכל להיכנס שוב את החיים ...

קובץ א קמט

היחיד הנושא בצער הציבור ומזדהה עם סבלו מכפר וממתק את צרת הציבור כולו ...

קובץ א קמז

הישר, מידת היושר ואמת, הוא העיקרי. העיגולים, מידת החיים הדורשים עיגול הדין, צריכים לשאוף את היושר ...

קובץ א קמה-קמו

עבודת השכל הקרה ועבודת הרגש במוסר המתרגש ובקדושה שמעל ההגיון ...

קובץ א קמד

פרשת הקרבנות והמקדש כבניין הבית בלב, המרומם את הנפש ע"י זכרון העבר והעתיד ...

קובץ א קמג (א)

הרצון הטוב גלום בכל ההוויה וצריך לבוא לידי ביטוי חיצוני ברצון האדם ...

פרופ' לייבוביץ' והרב סולובייצ'יק, שני מבטים על המחשבה המודרנית הקוטבית

שני ההוגים, הרב סולוביצ'יק ופרופ' לייבוביץ, רואים מתח בין העולם המדעי לדתי. לראשון זו משנה אידיאולוגית, לשני שני עולמות שאינם נפגשים ...

על אבדן האמונה בעידן המודרני

כיצד משקמים את אבדן האמונה בעת החדשה דרך משנתם של הראי"ה, אחד העם והשל ...

התעוררות הלאומית היהודית

האם יש עם יהודי? כיצד שינתה התעוררות הלאומים את הלאומיות הישראלית-יהודית בהגותם של רש"ר הירש, הרצל, אחד העם והראי"ה. ...

האני - 'ואני בתוך הגולה'

אבדנו של האני בעת החדשה למען האידיאולוגיות. כיצד מחזירים את האני בתוך עולם חדש? ...

קובץ א קמב

השכל הניצחי והרגש הזקוק להתחדשות, שניהם מתאחדים כדי לרומם את החיים ...

קובץ א קמא

בכל ההוויה יש מימד רוחני והוא יתגלה יום אחד ויהפוך את האנושות למאוחדת עם הטבע, גם ברוחניות ובפנימיות ...

קובץ א קמ

מגדל השן וההמון. חשיבות החיבור וההדדיות בין האינטלנציה להמון ...

קובץ א קלט

פיתוחה של היכולת המוסרית הטבעית, וההתמודדות עם יסורי המצפון ...

קובץ א קלח

יש להתרומם מתוך עבודת השכר והעונש אל עבודת אהבת הכלל, למרות הסכנות בשמירה המעשית ...

קובץ א קלו-קלז

ירידה רוחנית לצורך עליה ...

קובץ א קלה

נשמות מעולם התוהו המחריבות את העולם ובכך מאפשרות לגלות את טובו ...

קובץ א קלב-קלד

ההבדל בין מוסריות לקדושה. מוסר הוא ביטול האני, קדושה היא רוממות האני ...

קובץ א קלא (א): הפער בין הטכנולוגיה והמוסר

חשוב לבנות את המוסר והפנימיות בהתאם להתקדמות הטכנולוגית, כדי שהאדם לא יהיה כלי בשירות הקידמה ...

קובץ א קכ-קכא: עם סגולה או ככל העמים?

הקנאה בשלמות האל המובילה לשנאה ולכעס, שיש לתקנם ע"י האמונה כי הכל אלקי, גם האדם ...

קובץ א קכט-קל: הקנאה באלקים, התשובה לפרויד ולניטשה

הקנאה בשלמות האל המובילה לשנאה ולכעס, שיש לתקנם ע"י האמונה כי הכל אלקי, גם האדם ...

קובץ א קכח: המוסר הפרטי והכללי

עוצמת המוסר תקבע את עוצמתו של היחיד ושל החברה ...

קובץ א קכו-קכז: דעת, רצון ואמונה

יחסי הגומלין בין רבדי ההכרה והמציאות כולם ...

קובץ א קכד: כעומק הידיעות וההכרות כן עומק החיים הרוחניים

החשיבות לדעת וללמוד כדי להעשיר את החיים ואת האמונה. דלות המחשבה היא דלות הרוח היהודית ...

קובץ א קכב-קכג: המהפכה הקוסמולגית וההתפתחותית

גלילאו ודארוין כיסוד להתחדשות המחשבה היהודית, וגילוי יסודותיה העתיקים והאמיתיים ...

קובץ א קי-קיא: העיון האלקי וחשיבותו

חושן משפט והעיון האלקי כיסוד האמונה ...

קובץ א קיח-קיט: המהפכה החברתית העולמית

רוסו ותרומתו להבנת היהדות והיהודים ...

קובץ א קטז-קיז: המהפכות הקדושות של המודרנה

דארוין ותרומתו לדעת אלקים ...

קובץ א קטו: אהבת העצמי כשורש הרע ושורש הטוב

אהבת העצמי כיסוד להטבת העולם היא האידיאל העליון והיא הסיבה למהפכת 'האדם במרכז' ...

קובץ א קט: ההלכה וההתקדמות ברוח האדם

היכן שרוח האדם מטוהרה, ההלכה צריכה לתת לה מקום ורק לכוונה ...

קובץ א קג-קח: הקריאה בשם ה' בכל המציאות

ישראל קוראים בשם ה', ובכל אירוע וידע נמצאת דעת אלקים כולה ...

קובץ א קא-קב: ערך השיוויון באין-סוף

ההשתוקקות לאל חי מצויה בכל היקום, ובאדם באופן מודע, ועל כן אנו שוברים את כל היש ברצון להשיג עולם טוב יותר ...

קובץ א צט: מי שמאמין לא מפחד ולא יגע

הפחד מדכא את המחשבה והחיים, ונשמות גדולות מגיעות ליראת שמים שאין בה פחד ...

קובץ א צז-צח: בין האידיאל והחיים: שתי התורות

חשיבותה של תחושת ההיפרדות לכאורה מהאלקים כדי לחיות חיי יצירה ומעשה  ...

קובץ א צד-צו: אריסטו ושפינוזה: הסובב והממלא

החלשת האמונה ע"י המונותיאזם, וחיזוקה ע"י ההבנה כי 'מלא כל הארץ כבודו' ...

קובץ א פט-צג: החברה המודרנית והאנרכיה: מחלוקת לשם שמים

הסידור הסוציאלי של החברה מועיל אך מדכא את רוח האדם היכולה להתבטא רק ע"י האנרכיה, כאשר זו נובעת מן הרצון לטוב, כפי שיהיה לעתיד לבוא ...

קובץ א פה-פח: דעת ה' העליונה נרכשת רק ע"י המסורת וההלכה

למרות התרומה של המדע והתרבות לאמונה, רק שמירת המצוות והקשר לתורה מביאים לדעת ה' העליונה. ...

קובץ א פב-פד: האמונה האפריורית והנרכשת

כל כוחות הנפש, כולל הדמיון והאינטואיציה, מגיעים לדעת ה' ...

קובץ א עח-פא: דעת ה' והמוסר

דעת אלקים בשכל קשורה למדע, לתפילה, ליראת שמים, למוסר הטבעי ולרוח האדם ...

קובץ א עו-עז: מפגש בין הפנימי לחיצון

חיזוק הטבעיות וטהרת הנשמה ואחריהם יציאה אל מרחב החיים ...

קובץ א עב-עה: התפילה והמוסר הטבעי

התפילה בעולם החדש דורשת חיזוק הרצון. המוסר הטבעי צריך להתאים ליראת שמים ...

קובץ א עא: רוח ישראל ורוח אלקים

רוח ישראל היא רוח אלקים וכל נסיון להפרידם סופו מפלה ...

קובץ א סח: הטהרה האלקית שבנפש היחיד והכלל

יחיד וציבור מסוגלים להתרחק מאור השכינה ולהיטמא ...

קובץ א סו-סז: טיהור הרפש המצטבר ביחיד ובעם

נטיית השכל לאמת, בעוד נטיית הדמיון אל הגסות, גם באומה כולה ...

קובץ א סה (ב): המוסר המורכב מהגיון ושירה

המוסר אינו מוחלט אלא יחסי, ומורכב מלוגיקה ורומנטיקה ...

קובץ א סה (א): שני הצדדים של המחשבה בדבר האלקים

הצמצום הוא רק לכאורה, אולם למעשה מלא כל הארץ כבודו ...

קובץ א סד: שממון הידיעה והכפירה

הרשעה הנובעת ממיעוט לימוד מחשבת ישראל, מול הסכנה בלימוד מחשבה ...

קובץ א סג (ג): חובת ההוכחה

החובה להעמיק את ההכרה התורנית כדי לבוא לחיים של תודעה ...

קובץ א סג (ב): החובה לדחות את האינסטינקט מפני ההכרה

החיפוש אחרי ההבנה והמודעות הביא גם את הכפירה ...

קובץ א סג (א): מחיים של דחפים לחיים של הכרה

איבוד הטבעיות במעבר אל ההכרה ...

קובץ א סב: השכל מוביל את הדמיון

כל תיקון שכלי ורגשי משפיע על הדמיון אולם אינו מבטל אותו ...

קובץ א סא: נשמות תיקון ותוהו

אנשים ודורות בעלי חזיונות גדולים, ואחרים מבחינת תיקון ...

קובץ א ס: השכל השפל והשכל האלקי

השכל הנבואי מרומם את האדם מעל השכל המדעי ומעל הכח המדמה ...

קובץ א נט: ציור הדמיון מצד השכל

הדמיון המופשט, הנקי מדימויי הגוף, כמטהר את העולם ומרחיק מן החטא ...

קובץ א נו-נז: הפחד מן המושכלות

החטאים והבהמיות מונעים מן האדם לעיין במושכלות העליונות ...

קובץ א נה: אין עוד מלבדו

העונג הגדול נמצא בהבנה כי האלקים ממלא את כל העולמות ...

קובץ א נד: אחדות הטבע והשכל

מההרגשה הטבעית אל השכל ובחזרה אל הטבע השכלי ...

קובץ א נא-נב (ב): התשובה אל הצדק הפנימי

טמטום הלב ע"י עודף נקיות או ע"י עבירות ומידות רעות ...

קובץ א נא-נב (א): התשובה אל הצדק הפנימי

טמטום הלב ע"י עודף נקיות או ע"י עבירות ומידות רעות ...

קובץ א מט-נ: כח הדמיון

חשיבותו של כח הדמיון והסכנה בשימוש בו על עניין האלקים ...

קובץ א מב-מח: עילויי הרוח המרוממים את העולם

בעלי הדעות הנשגבות מסוגלים לרומם את העולם ולראות את טובו באהבה ...

קובץ א מ-מא: שמירת היהדות ההיסטורית

שמירת המנהגים והמסורת כבסיס לתקומת ישראל ...

קובץ א לט: האינטואיציה כאמת

האפריורי, מה שקודם לנסיון, כתביעת הצדק העליונה וקודמת למדע ...

קובץ א לו-לח: החלשות נטיות הלב הטבעיות של האמונה

עולם ההכרה החליש את נטיות החיים הטבעיות אך טרם יצר הכרות שכליות חזקות ומכאן אבדן האמונה ...

קובץ א לג: התפילה כביטוי לערגת הנפש

תפילת הקבע הפורמלית-שכלית מול תפילת הלב המבטאת את רגשי הנפש הפרטית ...

קובץ א כט-לב: חובת הזהירות ממחשבה אלקית לבל תהפוך לאלילית

המחשבה בדבר האלקים ראויה כל עוד לא תהפוך לאלילות מעשית. הנצרות אינה פסולה בעיקר ברוחה אלא במעשיה ...

קובץ א כח: הבנת דרכי הנפש בעבודת השם

מקומה של הפסיכולוגיה כהכנה לחיים מעשיים ורוחניים ...

קובץ א כז: הקשר בין התעלות מוסרית, תורנית ומדעית

רק הקשר בין העולמות החיצוניים והפנימיים יאפשר לקלוט את כולם בצורה הנכונה והמוסרית ...

קובץ א כה-כו: הכלת העולם המחודש

כנסת ישראל, מתוך מעמדה הרוחני הכולל, מסוגלת להכיל את הגוונים כולם ...

קובץ א כד: הכל שווה והכל שונה

על החובה לאחדות ולהשוואה. גבולות המחשבה והשיח ...

קובץ א כא-כב: כח האינטואיציה מול כח המסורת

מהם הגבולות של הרגש הפנימי ומהם גבולות המסורת וההלכה ...

קובץ א כ: קירבת אלקים והתחושה המוסרית

המצוות והתפילה כיסוד לקירבת אלקים ולשיפוטים מוסריים ...

קובץ א י-יג: הפלורליזם והרציונאליזם היהודי

אחדות המחשבה והאמונה, אלו ואלו דברי אלקים חיים ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נד

מדוע בחר הרמב"ם לסיים את המורה נבוכים בבירור המילה "חכמה"? הפרק "נוטש" את הפילוסופיה ומחפש את המשמעות לכל דווקא בעולם המצוות. אלו ההולכים בדרך התורה, לא רק בזו הכתובה, אלא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נב

"בכל דרכיך דעהו" – על האדם לחוש את הנוכחות האלקית בכל חייו ואז יכוון כל מעשיו לטוב. המצוות נועדו להכשיר לכך ולכן הן מקיפות את כל החיים. ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא, הערה

הרמב"ם נותן עצות טובות כיצד להגיע לארמון. העיקר הוא יכולת השליטה בכוחות הגוף, ע"י ריכוז מוחלט במצוות אותן אנו מקיימים. לאחר מכן, נוכל לעשות רק את המעשים ההכרחיים ולהשקיע את ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ג)

סיום משל הארמון, חלוקת האנשים לפי המרחק בו הם נמצאים מן הארמון. החשיבות הגדולה של החיפוש אחר הארמון והיחס לחכמי ישראל השונים במרחקם מן הארמון. ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ב)

משל הארמון. כל בני האדם צריכים לחפש את המלך הנמצא בחדר הפנימי בארמון. יש שאינם מחפשים ויש התועים בדרך ויש המגיעים עד שערי הארמון. בודדים נכנסים. המצוות מביאות עד שערי ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (א)

משל הארמון: המלך נמצא בארמון ומסביב כולם מנסים להגיע אליו. מי שהגיע מושגח ומי שאינו מגיע אינו מושגח! גדולי ישראל אינם בהכרח מבאי החדר הפנימי, כיוון שהמצוות אינן מביאות אלא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק לה

חלוקת המצוות לקטגוריות : תיקון החברה, המידות, הדאגה לדל, נזיקין, הסדר ענייני הממונות, החגים, מקדש וקדשיו, איסור מאכלות, אישות. את כל המצוות אפשר להכליל בתוך החלוקה הזו, ולכל אחת מן ...

מורה נבוכים חלק ג פרק לב

לכל המצוות יש טעם כללי, אולם לא סיבה פרטית. הקב"ה נתן מצוות כדי לתקן את טבע האדם ולקרבו לאלקים, לכן המצוות מתחשבות לעיתים בחולשות האנושיות. תורת ישראל בעיקרה עוסקת בחובה ...

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (ב)

לאלקים אין סיבות משום שהוא הסיבה הראשונה. אלו המתעקשים שלאל אין שכל אלא רק רצון, הופכים אותו לחסר שכל, וזה לא ייתכן. אלקים הוא החכמה וכל השגחתו והנהגתו בחכמה ולא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (א)

ארבע סיבות לפעולות שחוק, הבל, שטות ופעולה חשובה. העולם לא נברא בשביל האדם, אלא בשביל האלקים וכל יצור המתאים עצמו לרצון האלקי ראוי ורצוי. רק מי שעושה את מעשיו לצורך ...

מורה נבוכים חלק ג פרק יז

דעות בעניין ההשגחה האלקית והסבר הרמב"ם לנושא. ההשגחה המוחלטת היא זו שמעל גלגל הירח, ובמה שמתחת לגלגל הרקיע ההשגחה היא השגחה מינית ולא פרטית. לפי האשעריה אלקים "רוצה", אין חוקיות ...

מורה נבוכים חלק ג פרק יג

כיוון שאנו מאמינים בחידוש העולם, אנו מאמינים גם בהשגחה. לעולם יש מטרה, והקב"ה ברא את העולם כך שהוא שואף למלא ייעוד זה. התורה האריסטוטלית היא כי חומר שואף לחזור למקומו ...

מורה נבוכים חלק ג פרקים יא,יב

ההפרדה בין רוח לחומר, והצורך להתרחק מן החומר שאין בו קדושה. "הרהורי עבירה קשים מעבירה" כיוון שטומאת החומר עוברת לשכל. הדעות השונות ביחס למקור הרוע בעולם הן מקור העבודה זרה. ...

מורה נבוכים חלק ג הקדמה

הספר מורה נבוכים נכתב ליודעי ח"ן, בצורת רבדים של הבנה נסתרת יותר ויותר. הצורה היא הקבועה והחומר הוא מקרי לצורה ומתכלה. כל הפגמים והקשיים נובעים מן החומר ולא מן הצורה, ...

מורה נבוכים חלק ב פרק מה (ב)

מהי רוח הקודש ומה ההבדל בינה לבין נבואה? רוח הקודש היא חלק מתהליך ההכשרה לקראת נבואה, היא ההתגייסות למשימה והאמונה בה. דרגות שונות בנבואה עד דרגת משה שהיא הדרגה הגבוהה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק מה (א)

הנבואה היא בחלום בד"כ משום שלישויות השמימיות אין גוף. גם אברהם מדבר עם הקב"ה דרך החלום. הסברי הרמב"ם להתגלויות אלקיות בתנ"ך, כמו פרשת בלעם ושאר האירועים. הנבואה דורשת רמה אנושית ...

מורה נבוכים חלק ב פרקים מ,מא

הפוליטיקה והנבואה. מקומו של נביא בהנהגת העם וטיב יחסיו על שאר הרשויות במדינה החברתית. יש הנהגה שכחה הוא מלמעלה ויש הנהגה שכחה מהם, הנביא שואב את עצמתו מן הכח המדמה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק לג

הדעות בנבואה, האם יש קשר בין אדם לאלקים ומי אחראי לקשר הזה. ההבדל בין חכמה אנושית לאלקית. הנבואה ניתנת רק לראויים והעם שומע את קול ה' רק דרך הנביאים הראויים ...

מורה נבוכים חלק ב פרק טו

אין הכרח לחשוב שהעולם מחודש. חוקי ההתמדה והתנועה בגללם מוכיחים שהעולם קדמון, ייתכן שנבראו יחד עם העולם, לכן אין הם הוכחות טובות לקדמות העולם. אריסטו טען כנגד טענה זו, שחוקי ...

מורה נבוכים חלק ב פרק יד

הזמן נמדד בשינוי / בתנועה, וללא חומר משתנה אין זמן. בקב"ה אין זמן משום שאין בו שינוי. איננו יכולים להבין עולם בלי זמן ושינוי, אולם אי אפשר לשאול מה קרה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק יב

ארבע דעות בעניין קדמות העולם או חידושו. קבלת העובדה שהעולם נברא, משום שאין טענות מכריעות לשיטה אחרת וזו הדעה המקובלת בפשט התורה. דעת אריסטו שאם היה שינוי ונוצר עולם, מה ...

מורה נבוכים חלק א פרק ע וחלק ב פרק יג

התיחסות הרמב"ם לדעות המוסלמיות בעניין בורא ונברא, חומר וצורה. לדעתו אין קשר בין קדמות העולם או חידושו לבין מציאות האל ואחדותו. העולם אינו מוכיח דבר לגבי האל. למרות שאין הכרע, ...

מורה נבוכים חלק א פרק סח

יש לאדם הכרה ראשונית של האמת, אינטואיציה פנימית שצריך לעורר אותה ע"י הלימוד. האל הוא השכל הפועל ואין בו פוטנציאל לא ממומש, ואילו האדם יש בו שכל ויכולת ללמוד בכח, ...

מורה נבוכים חלק א פרקים נז,נט

המשך תורת התארים השלילית. המציאות היא אירוע שקורה לנמצא, ואילו באל אין אירועים מקריים וקיומו הוא מהותו ולא עניין שאירע לו. האל אינו חלק מתורת המרחב, הוא אינו קיים בזמן ...

על החכם והתם - חלק ג

מעשה בחכם ובתם ...

על החכם והתם - חלק ב

הפיתוי של החכמה וביטויה במרחב הפילוסופי והקיומי ובבית המדרש ...

הקדמה כללית למוהר"ן; על החכם והתם - חלק א; ליקוטים תנינא יט

רבי נחמן ותקופתו. מות התמימות בעת החדשה ...

יסוד יראת העונש

הסכנות והחשיבות של יראת העונש. הפחד הנפרז ורשת הביטחון הרוחנית ...

קול השלום

מן השלום הפנימי, אל השלום העולמי ועד השלמות הקוסמית של איחוד הצורה ויוצרה ...

תשובה מאהבה

תשובה מאהבת האל מחייבת תשובה מאהבת האדם כולו, וכל המעשים ...

התעלות האהבה הכוללת

כיצד עוברים מיראת חטא ליראת שמים ולאהבת האדם. על החיפוש האישי של הרב קוק אחרי אהבת ה' ...

שבירת הכלים ותיקונם

התעצמות האורות ושבירת הכלים, בדרך האין סופית לבניית הכלים ולשכלולם ...

הרצון הקדוש והאמונה האצילית

כיצד הרצון האנושי פוגש את הרצון האלקי? עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך ...

זיהרא עילאה של אדם הראשון

צלם אלקים המושפע לאדם מן הזוהר העליון שבאין סוף ...

העלאת הטוב מהרע

הבנת הטוב ע"י הרע וחילוץ הטוב מהרע ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק ג

.המשך: השפעת המחשבה המודרנית על תפיסת ההשגחה ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק ב

המשך: השגחה כללית ואבולוציה. תרומתו של דארווין להשקפת ההשגחה ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק א

ההשגחה הכללית והפרטית לאור המחשבה המודרנית. על הטבע והנס ...

ביאור תורה בזוהר לפרשת וישב

ספירת היסוד והמלכות כתכלית העולם. המעבר מבינה אל היסוד דרך הזעיר אנפין ...

ביאור תורה בזוהר לפרשת וישלח

ספירת הבינה כנוקבא וכאם הבנים. מדוע אין מתפללים לפני צאת חמה? ...

מוסר ויראת שמים - חלק ב

כיצד יראת שמים עשויה להוביל לאומץ, חדשנות ועצמה אנושית? ...

מוסר ויראת שמים - חלק א

כיצד יראת שמים עלולה לגרום לעצלות, ריפיון ופחד? ...

גאולת האדם והעולם בעתיד

המפגש בין העולם המודרני ותורת ישראל הוא זה שימלא את הארץ דעה את ה' ...

התעלות הרצון והשכל האנושי

העת החדשה שמה את ההשכלה במרכז. כיצד נתרמת המחשבה היהודית בזכות השכל המודרני? ...

השינויים העיקריים במחשבה החדשה

שלשה שינויים במחשבה האנושית: לוק, ניוטון ודארווין, והשפעותיהם על המחשבה היהודית ...

מערכת התעלות העולם והחידוש התמידי

התקדמות העולם ותיקונו מוכרחים, והם הגאולה עצמה ...

מאושר העתיד ועד העונג העליון

הטוב העתידי כשלב בדרך לדבקות הסופית בקב"ה. האנוכיות כדרך להשגה עליונה ...

צפית הטוב העתיד ועדן העתיד

מדוע לצפות לטוב? האם ייתכן עולם ללא ציפיית הטוב ומה תפקיד האבולוציה? ...

העתיד הרחוק המאושר

האמונה בגאולה מאפשרת לחיות בהווה באושר, כאילו היה העתיד ...

ציביון הרע מהטוב

לאחר בירור מעמדו של הרוע בעולם, מברר הרב קוק כיצד תורם הרע להכרת הטוב, לא רק ע"י ידיעת ההפכים ...

שאיפות היאוש

השיטות השונות להבנת הרוע והשלכותיהם לעיצוב היאוש האנושי. האם יש בעולם טוב, וכמה? ...

מושגים בסיסיים - חלק ו

המשך: בירור הספירות והפרצופים בתורת האר"י ותלמידיו ...

מושגים בסיסיים - חלק ה

המשך: מהו האין סוף? מהן הספירות? על מקורות הקבלה ועיקריה ...

מושגים בסיסיים - חלק ד

המשך: מהו האין סוף? מהן הספירות? על מקורות הקבלה ועיקריה ...

מושגים בסיסיים - חלק ג

המשך: מהו האין סוף? מהן הספירות? על מקורות הקבלה ועיקריה ...

מושגים בסיסיים - חלק ב

המשך: מהו האין סוף? מהן הספירות? על מקורות הקבלה ועיקריה ...

מושגים בסיסיים - חלק א

מהו האין סוף? מהן הספירות? על מקורות הקבלה ועיקריה ...

הרצון העיוור - חלק ב

המשך: העיוורון האנושי מול הרצון האלקי. שופנהאואר מול האביר האפל והשען העיוור ...

הרצון העיוור - חלק א

העיוורון האנושי מול הרצון האלקי. שופנהאואר מול האביר האפל והשען העיוור ...

הרע העולמי המסודר

ארבע שיטות להבנת הרוע בעולם, והבירור כי הרע אינו מקרי ...

התגלות הטוב בהשקפת האחדות

מדוע המונותיאיזם חייב להיות טוב ...

הטוב הכללי

מתי אמונה הופכת להיות וודאות שאין עליה מחלוקת ...

מורה נבוכים חלק א פרק נד

התלות בין הרמה השפתית ובין היכולת להבין את המדובר. ככל שרמת ההמשגה גבוהה כך תגדל יכולת ההבנה. משה רבינו מבקש לדעת את דרכי האל, לבד מקיום המצוות, ומכאן לומד הרמב"ם ...

מורה נבוכים חלק א פרק נ

הידע אינו מה שנאמר אלא מה שנקלט ע"י הלומד. מחלוקת המתרגמים האם מדובר באמונה או בידיעה. שלשה שלבים בידיעה – ההצדקה של כל דבר הנלמד, הקליטה בנפש וחשיבות מתן המילים ...

מורה נבוכים חלק א פרק לד

חובת הלימוד ההדרגתי, מן הלוגיקה של הלימוד, מתמטיקה וביולוגיה ואז לעבור למטא-פיסיקה. אין להיות פזיזים ולרצות ללמוד הכל מיד. הדבר דורש מאמץ וסבלנות, תכונות שאין בנמצא לרוב בני האדם, לכן ...

מורה נבוכים חלק א פרק לב

ההתאמצות להבין את האלקים, היא ההתפרצות השכלית, תביא להקהיית השכל כיוון שאי אפשר לעמוד על אמיתת מציאותו. את האל אפשר להבין רק דרך פעולותיו, דרך חכמת בריאתו. מי שמתאמץ להבין ...

מורה נבוכים חלק א פרק יז

המושגים של חומר וצורה, פוטנציאל וממשות. ההיעדר היוצא אל הפועל בתורת אפלטון וחובת הזהירות שלא ללמד להמונים את הדברים הנסתרים. ובכל אופן יש דברים הנסתרים מכל בני האדם, ויש דברים ...

מורה נבוכים חלק א פרקים ב,ה

המשך הדיון בחלק ראשון, פרק שני ופרק חמישי. אין ללכת בעקבות התכונות של האדם, אלא בעקבות המושכלות. מדוע אנו טועים? כיצד משערים השערה? אילו היקשים הם לוגיים? חובת הזהירות מן ...

מורה נבוכים חלק א פרק ב

הדיון החשוב בשאלת השכל האנושי ויכולתו להבין את "השכל הפועל" ע"י הדבקות בו. הרמב"ם מבדיל בין הדרך בה נדבקים המנהיגים, הנביאים והפילוסופים, אולם הדרך העליונה היא הדבקות ע"י ההשכלה, שהיא ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק ג

המשך ההקדמה. קריאה פשטנית ודרשנית: יש לקרוא את התורה כפשט עד המקום בו היא סותרת את ההגיון ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק ב

הקדמתו של הרמב"ם למורה נבוכים. דיון בשאלות שהביאו לכתיבת הספר, כיצד מגשרים בין הפילוסופיה הטוענת כי אין השגחה ואין מודעות אלקית, ובין פשטי התורה. כיצד והאם מחנכים את ההמון, ומה ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק א

הקדמה לקראת לימוד המורה נבוכים. דיון בסיבות לכתיבת הספר, ביוגרפיה של הרמב"ם ושל דורו, השינויים ההיסטוריים במרחב המוסלמי והשפעותיהם של יהדות ספרד. ההשפעה האריסטוטלית על הרמב"ם והסיבות שהביאו לכך. ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור